24 maj 2022 Event | Hållbarhet

Klimatomställning på tre år för att nå Parisavtalet

Ska vi nå målen i Parisavtalet har vi tre år på oss att minska utsläppen av växthusgaser, visar IPCC:s senaste rapport. Alla måste dra sitt strå till stacken om vi ska lyckas. Inköp inom offentlig sektor har en stor del av den offentliga budgeten och därmed stora möjligheter att påverka inköpen.

Adda bjöd in till ett framtidsseminarium för att se om, och hur, en lösning är möjlig för att nå Parisavtalet. Inbjudna gäster var: Markku Rummukainen, klimatrådgivare på SMHI och Sveriges representant för IPCC, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig Adda Inköpscentral, under ledning av Addas vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

Tyvärr pekar rapporten åt fel håll, istället för att minska så ökar utsläppen. Vi kan se en inbromsning i ökningen den senaste tiden, men för att nå målen behöver vi öka takten rejält redovisade Markku Rummukainen.

- Det som saknas nu är politiken. Det behöver göras mer på kortare tid för att vi ska klara målen, fortsätter Markku. 

- Jag blir upprörd när man inte gör det man kan göra. Det behövs inte så mycket mer innovation i området, däremot behövs mod att agera, säger Svante Axelsson. 

Han menar på att det är en ledarskapsfråga att våga ta ut ramarna och vara modig att försöka. Svante nämner bland annat innovationsupphandlingar, att beställa något som det finns behov av men som inte finns i dag. Det finns en klar konkurrenskraft i näringslivet att vilja ligga först. 

- Sverige har alla möjligheter att bli det första fossilfria landet. Det händer mycket, men vi behöver få ut kommunikationen kring det. Fler behöver veta hur mycket som händer och pågår. 

Även uppföljning är en viktig del i för att komma framåt. Något som Adda Inköpscentrals hållbarhetsavdelning arbetar mycket med.

- Vi har en hel stab som arbetar med det, använd oss! säger Peter Nohrstedt.

Utöver att arbeta fram avtal som våra 1100 kunder har möjlighet att nyttja finns agenda 2030-mallarna som hjälper upphandlare i arbetet.