Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

7 april 2022

Att ställa om till nya och effektiva arbetssätt

Livslångt lärande och kompetensförsörjning står i fokus för att klara välfärden. En nyckel för att lyckas är att skapa lust och motivationen till att lära hos individen.
– Förändring är mycket svårare än vad många tror, säger Leif Denti, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet.

I Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som släpptes i oktober pekas ompetensförsörjningen ut som en av de absolut viktigaste frågorna för att klara välfärden under det kommande decenniet. Enligt rapporten kommer befolkningen som är över 80 år att öka med cirka 50 procent samtidigt som ökningen av arbetskraften ligger på en betydligt lägre nivå, lägg också till att konkurrensen om personal redan är stor idag och förväntas inte bli mindre i framtiden.

Ställa om till nya arbetssätt är nödvändigt för framtiden

Att ställa om till nya och effektivare arbetssätt är därför nödvändigt för att kunna upprätthålla välfärden. För att lyckas behöver förutsättningarna för livslångt lärande och kompetensförsörjning utvecklas. Men det är inte bara en fråga om strukturer och samverkan mellan berörda aktörer utan attityd och motivation hos individen som genomgår omställningen är också en viktig faktor.

Helena Sjöström, vice vd på företaget NOX Consulting, och som ingår i en av arbetsgrupperna för regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensförsörjning menar att den enskilda individens vilja och förmåga att lära är en förutsättning för ett lyckat omställningsarbete.

– Det är frågor kring attityder och motivation som vår arbetsgrupp lagt fokus på. Vi tror att man kan göra skillnad genom att påverka attityden till lärande och höja motivation och stärka självförtroendet, säger hon.

Verktygslåda för effektivt lärande

Gruppen arbetar därför med ett projekt med forskning som utgångspunkt där man vill skapa en verktygslåda för att effektivisera lärandet.

– Vi vet att det idag finns mycket forskning kring hur hjärnan, inlärning och minnet fungerar som skulle kunna användas än mer i hela vårt samhälle, säger hon.

Planen är att jämföra och utvärdera resultaten mellan olika grupper där en grupp får tillgång till metoder och verktyg inriktat på attityder och motivation under tiden de genomgår någon form av lärande medan en annan grupp genomgår samma lärande utan hjälpmedel.

– Därefter följer vi upp resultaten och tittar på om det är något vi behöver förändra eller utveckla, säger Helena Sjöström.

Alla kan vara nytänkande med rätt förutsättningar

Leif Denti, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, författare och konsult, har forskat i frågor kring kreativitet och nytänkande och vad som krävs för att skapa arbetsplatser där de egenskaperna kan utvecklas. Enligt honom besitter alla människor en förmåga till kreativitet och nytänkande.

– Annars hade vi aldrig kunnat navigera i det moderna livet som vi lever, säger han.

Men en lyckad omställning och förändring på en arbetsplats är inget som sker av sig självt menar Leif Denti. Det är sällan tillräckligt att skriva handlingsplaner eller ett innovationsprogram utan förändringsarbetet måste genomlysa alla plan i organisationen.

– Det är lätt att tro att förändring kommer när människor blir inspirerade och att den ska komma bara för att man önskar förändring men förändring är mycket svårare än vad många tror, säger han.

Ett förändringsarbete påverkar den dagliga verksamheten

Det kanske viktigaste är att arbetsgivaren förstår vad förändringsarbetet innebär för organisationen och hur det påverkar det dagliga arbetet.

– Så fort man börjar ett sånt här arbete så kommer allt blir sämre på kort sikt, för då måste människor lägga sin tid på saker som inte har att göra med dagens leverans och då blir den ju sämre. Det är det som är knäckfrågan, säger han och fortsätter:

– Det går bra för de organisationer som insett att man måste göra det här trots att det kanske gör ont på kort sikt. De som inte har insett det glider mer och mer mot kris och ineffektivitet.

Men hur skapar man då en kreativ miljö? Enligt Leif Denti kännetecknas den av prestigelöshet, öppenhet och förtroende samtidigt som inget ämne är förbjudet.

– Man vill ha det som kallas för psykologiskt trygghet, Det spelar ingen roll om det du säger är smart eller dumt, det viktigaste är att vi fortsätter att prata om de här sakerna, till slut kommer vi fram till vad som ska göras, men vi måste vända på varje sten och det får inte finns tabun eller munkavlar som gör att man inte kan prata om vissa saker. Det måste finnas utrymme för fritt tänkande, säger han.

Forskning visar också att kreativitet och nytänkande främjas av ett visst mått av konflikt. Leif Denti berättar om en jämförande studie med en grupp där alla deltagarna höll med varandra och upplevde att samarbetet fungerade väl medan en annan grupp kännetecknades av ifrågasättande och kritiskt tänkande.

Konflikt kan trigga nytänkande

– Gruppen som upplevde att samarbetet gått bra lyckade sämre än gruppen där man hade en mild konflikt. Så det finns en illusion kring att bara för att det har gått så bra och så smärtfritt och att man var överens så tror man att man har levererat den bästa tänkbara produkten men så är det inte. Man måste ha olikheter, säger Leif Denti.

En annan faktor som alla organisationer har mycket att vinna på är att frigöra tid för kontinuerligt lärande, menar Leif Denti. På vissa arbetsplatser har anställda till exempel varje vecka ett visst antal timmar avsatt för kunskapsinhämtning.

Det moderna arbetslivet kräver livslångt lärande

– Det moderna arbetslivet kräver att man lär sig nya saker, gör man inte det så tappar man sin kompetens och blir mer och mer irrelevant över tid men framför allt tappar man också förmågan att lösa problem och nya utmaningar man ställs inför, säger han.

Projektet som Helena Sjöströms arbetsgrupp valt att fokusera på kommer att pågå fram till hösten 2024. Att hjälpa individen att hitta verktyg för att förbättra sitt lärande tror hon kommer vara ett effektivt sätt nå resultat.

– Styrkan med samverkansprogrammet är att vi adresserar olika perspektiv på frågan om hur vi utvecklar kompetensförsörjning och det livslånga lärandet i Sverige. För att lyckas måste vi både lösa system- och strukturfrågor likväl som utgå ifrån hur vi kan öka lusten och motivationen hos den enskilde individen, säger hon.

Kommentarer (31)
Jan-Olov
1. Skrivet den 23 januari 2024 kl. 13.05
Eftersom vi i Sverige har skapat en situation där vi har så många pensionärer, så finns det ju för lite skatteintäkter för att vi ska kunna hantera vård och skola genom att möta människor fysisk. Vi har alltså inget annat val än att digitalisera. Men det finns tyvärr en tydlig risk att detta kommer att späda på den redan omfattande ensamheten i vårt land, som ju är ett stort samhällsproblem redan idag.
Anne Hausmanis
2. Skrivet den 8 december 2023 kl. 01.40
Intressant att kritiskt tänkande är positivt och att vara en i mängden som säger ja inte är det ledande.
Man kan uppfattas som en nej sägare fast man egentligen vill ha svar och mer förståelse innan man säger ja. Skönt att vara uppskattad.
Dalia Omar
3. Skrivet den 15 november 2023 kl. 15.54
Nytt område för mig som verkar lärande samt intressant.
Dalia Omar
4. Skrivet den 15 november 2023 kl. 15.54
Nytt område för mig som låter intressant samt lärande.
Flora
5. Skrivet den 23 oktober 2023 kl. 16.30
Mycket intressant!
Niklas
6. Skrivet den 6 oktober 2023 kl. 20.12
Hur skapar vi förutsättningarna? Vi hinner knappt med våra uppgifter idag.
Camilla
7. Skrivet den 5 oktober 2023 kl. 13.45
Erfarenheter från Ukrainas hantering av Rysslands krig mot Ukraina börjar publiceras. Digitalisering har varit en viktig faktor i Ukrainas motståndskraft. Digitaliseringen medför stora möjligheter, men också risker. Samhällsviktig verksamhet måste fungera under alla förhållanden för att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner. För att säkerställa robusthet, resiliens och redundans i praktiken behöver kommunen likt samhället u stort i större utsträckning följa upp att kraven efterlevs och löpande utveckla krav och stöd för att kunna möta nya utmaningar och möjligheter på området. Behovet av säkerhet är särskilt stort och vi måste ta lärdomar både av egna id-incidenter och andras. Den digitala utvecklingen ska inte hindras. Den ska säkeras.
David Idermark
8. Skrivet den 4 oktober 2023 kl. 22.34
Våga testa nytt, våga lämna gammalt!
Michael Jildestad
9. Skrivet den 3 oktober 2023 kl. 08.40
Våga och vara en förebild !
AnnaSara Nilsson
10. Skrivet den 2 oktober 2023 kl. 18.01
tror det blir ett bättre resultat vad gäller det mesta men även innovation/utveckling om det finns personer från olika åldersgrupper, kön, ursprung etc. på arbetsplatsen
Ida
11. Skrivet den 2 oktober 2023 kl. 13.04
Många bra verktyg. Vågar man bolla idéerna och känner att man får utrymme, kan man tillsammans på ett bra sätt arbeta långsiktigt oavsett vilka förändringar som ska genomföras.
Lovisa Klemettinen
12. Skrivet den 27 september 2023 kl. 10.23
Digitalisering är en av nycklarna för att kunna förenkla vanor som tar mer tid än nytta. intressant inom alla åldersgrupper och arbetsplatser.
Inger
13. Skrivet den 4 september 2023 kl. 12.51
Samverkan och högt i tak är nödvändigt.
Jeanette Huhta
14. Skrivet den 21 augusti 2023 kl. 16.04
Intressant
Marina Feldt
15. Skrivet den 21 mars 2023 kl. 14.04
Konflikter kan trigga lärande. Intressant - att se saker från många olika perspektiv ger ofta bättre förståelse och bättre beslut.
Tony Forsell
16. Skrivet den 13 februari 2023 kl. 14.03
Att skapa den kreativa miljön är viktig. Att våga tänka och framföra idéer utanför de gängse ramarna i ett öppet klimat.
Lena Johansson
17. Skrivet den 25 januari 2023 kl. 14.18

Inget vi kan komma undan. Digitaliseringen är här för att stanna.

Tovelinn Eriksson
18. Skrivet den 27 december 2022 kl. 11.31

Digitalisering börjar ju med oss - om vi som arbetar tillsammans skaffar oss likvärdig grundkunskap (ex genom denna utbildning) kan vi lättare prata om och jobba med digitaliseringen, tror jag. Vi hjälper varandra framåt.

monika eriksson
19. Skrivet den 16 december 2022 kl. 10.40

bra verktyg att lära sig mer om, då det ligger i tiden:)

Anna Andersson
20. Skrivet den 13 december 2022 kl. 14.08

Jag tycker det är viktigt att ständigt lära sig nytt (livslångt lärande). Gör man det med kontinuitet och lite i taget så skaffar man dig en relevant kompetens över tid och på så sätt har man möjlighet att lösa de utmaningar man ställs inför. Om man tillsammans i arbetsgruppen är öppna för nya arbetssätt och litar till sin förmåga så har man goda förutsättningar för verksamhetsutveckling och digitalisering.

Christine Laurent
21. Skrivet den 9 december 2022 kl. 14.36

Förändringsarbete behöver inte stressas fram, processen är viktig

Åsa Holmberg
22. Skrivet den 7 december 2022 kl. 20.14

Den viktigaste framgångsfaktorn är samverkan och en gemensam spelplan med tydliga spelregler. Tillsammans är ledordet.

Kristoffer Ekman
23. Skrivet den 24 november 2022 kl. 10.14

Tänker på vikten att ge möjlighet att förverkliga kreativa ideer. När viljan och initiativet finns, måste stödfunktionerna finnas där för att kunna förverkliga

Kjell Björk
24. Skrivet den 21 november 2022 kl. 10.38

Frigöra tid till lärandet.

Vanja Wallemyr
25. Skrivet den 9 november 2022 kl. 15.45

Viktigt att systemen följer verkligheten.

Maria Burlin
26. Skrivet den 8 november 2022 kl. 09.27

Jag vill lyfta fram vikten av att ge utrymme för fritt tänkande. Intressant att forskning visar att en grupp som tillåter kritiskt tänkande kan generera nytänkande och bättre resultat jämfört med en grupp där alla instämmer.

Eva Nilsson
27. Skrivet den 30 oktober 2022 kl. 21.04

Tänkvärt!

Camilla Helander
28. Skrivet den 29 september 2022 kl. 10.46

Mycket bra och intressant, ska kopiera och sprida i min arbetsgrupp så att alla får ta del av informationen, inte bara vi som sitter i digitaliserings gruppen.

Jessika Andersson
29. Skrivet den 27 september 2022 kl. 09.34

Jättebra skrivet!
En fråga inom livslångt lärande och digitalt lärande som jag har stött på; Det är ofta svårare för individen att lita på sig själv att kunskapsinhämtningen gått bra, jämfört med att delta fysiskt på plats. Hur får vi individen att lita på att den nått kunskap?

Helene Sandqvist
30. Skrivet den 11 september 2022 kl. 17.12

Verktyg för livslångt lärande bidrar till evidensbaserad verksamhet och god kvalitet.

Helen Kalin
31. Skrivet den 6 september 2022 kl. 16.07

Intressant

Skriv en kommentar