Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

25 januari 2022 Utbildningar | Digitalisering

För få i arbetsför ålder - så ser framtiden ut

För att upprätthålla välfärden måste samhället ställa om för att främja livslångt lärande och kompetensförsörjning.
– Vi måste jobba på nya sätt och med nya kompetenser för att klara välfärden, säger Jenny Birkestad, affärsområdeschef på Adda kompetens.

news-icon

Det råder överlag brist på arbetskraft med rätt kompetens på arbetsmarknaden. Och framtiden innebär ingen förändring - tvärtom. Bristen på arbetskraft kommer öka än mer när andelen äldre i befolkningen blir fler.

Ingen annanstans på arbetsmarknaden finns så många samhällsviktiga arbeten och funktioner som hos SKR:s medlemmar - därför är det också extra viktigt att kommuner och regioner ges förutsättningar för att kunna ställa om sina verksamheter och arbetssätt när arbetskraften inte räcker till. Risken är annars att välfärden hotas.

– Vi vet redan nu att vi skull behöva rekrytera drygt 13 000 personer per år fram till 2029. Om inte vårt arbetssätt förändras så ställer det allt på sin spets för det finns inte så många personer att rekrytera, säger Jenny Birkestad, affärsområdeschef på Adda Kompetens.

Regeringens samverkansprogram för livslångt lärande

Nycklarna för att lyckas med förändringen av arbetssätt är livslångt lärande och kompetensförsörjning. Regeringen har också pekat ut livslångt lärande och kompetensförsörjning som nödvändiga faktorer för att Sverige ska utvecklas som land och också bibehålla och stärka sin konkurrenskraft gentemot omvärlden. Därför har man också skapat ett samverkansprogram med representanter från bland annat näringsliv, utbildningsväsende, forskning och arbetsgivarorganisationer för att stärka förutsättningarna och utvecklingen inom området.

– Man ser att de här frågorna är viktiga för hela samhället. Det handlar om våra företags förutsättningar till snabb omställning på grund av omvärldens förändrade roll och påverkan samtidigt som det är viktigt att vi som arbetar får enklare förutsättningar att gå från ett jobb till ett annat eller att kombinera olika utbildningsformer, säger Carl Heath, seniorforskare på RISE som är en av ledamöterna i samverkansprogrammet.

Livslångt lärande innebär olika former av lärande

Livslångt lärande är ett brett begrepp som innefattar många olika former av lärande, från utbildningsväsendet och yrkesskolor till en mer informell form av lärande som sker mellan kollegor eller individer på arbetsplatsen eller på fritiden.

– Det handlar om allas vårt lärande genom hela livet och hur vi bygger förutsättningar i samhället som gör det så lätt och så bra för oss som möjligt för att kunna ta del av och tillgodogöra oss ett lärande, säger Carl Heath.

Att förutsättningarna för livslångt lärande behöver förbättras beror inte bara på att arbetskraften inte räcker till utan också på den förändringshastighet som kännetecknar samhället idag. Och då handlar det inte bara om ny teknik och digitalisering utan också om saker som social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet och andra omställningar som samhället genomgår.

Vi måste ta till oss ny kunskap genom hela livet

– Samhällsutveckling som skett innebär att vi måste ta till oss ny kunskap under hela livet. Den gamla ordningen ställs på prov och vi måste göra det möjligt för människor att kunna ta del av kompetens för arbete oavsett var i livet de befinner sig, säger Carl Heath.

Borta är alltså den tid då man genomgick en utbildning som sen upprätthölls på arbetsplatsen med en internutbildning någon gång per år - istället måste lärandet bli flexibelt och specifikt anpassat arbetsplatsen.

Att just skräddarsy utbildningar och lärande för olika arbetsplatser är en av Adda kompetens styrkor.
– Vårt uppdrag är att inspirera och stödja varje kommun och region att stärka deras förmåga att klara kompetensförsörjningen och omställningen i en digital tid. Vi har en stor mängd nätverk som vi jobbar med och kan därmed få lärandet behovsstyrt, det gör oss unika, säger Jenny Birkestad.

Varje individ måste ta ett eget ansvar för sitt lärande

Enligt henne är det också viktigt att individen tar ett eget ansvar för att tillgodogöra sig lärandet på bästa sätt.

– Det måste finns en nyfikenhet och en vilja till ett slags mikrolärande. Det är en helt annan syn på lärandet än tidigare och att förändra det kan ibland vara svårt, säger hon.

Samtidigt går det inte att bara förlita sig på att förbättrade förutsättningar för livslångt lärande ska lösa alla problem. Caroline Olsson, chef för avdelning för arbetsgivarpolitik på SKR, betonar att det krävs flera olika insatser för att klara välfärden i framtiden.

Det krävs en mängd olika lösningar för att klara framtida välfärd

– Det behövs en mängd olika lösningar som handlar om nya arbetssätt, nya metoder, nya behandlingsmetoder inom vården, nya sätt att undervisa, men förstås också att yrkena är attraktiva. Det krävs en palett av olika saker för att lösa det här, säger hon.

Att jobba effektivare och använda fler tekniska hjälpmedel i välfärden innebär enligt henne att både arbetsmiljön och miljön för de i behov av tjänsterna kan förbättras.

– Dels kan tekniken avlasta mer rutinartade arbetsuppgifter så att personalen kan jobba med de arbetsuppgifter som kräver mänsklig kontakt och dels kan tekniska hjälpmedel innebära att man kan behålla sin integritet som äldre. Tekniken innebär att man själv kan klara och styra över vissa saker som gör att man blir mer fri och oberoende än om någon till exempel ska komma hem och hjälpa en, säger hon.

Med bättre förutsättningar för livslångt lärande och kompetensförsörjning är alla verksamheter inte bara bättre rustat för lärande och utbildning överlag utan också för framtiden. Men fortfarande återstår mycket arbete.

– Jag upplever att vi generellt börjar få en ganska bra insikt i det nuvarande lägets förutsättningar, men det förpliktigar ju. Det innebär att vi måste möta och ta tag i de här frågorna och det innebär att det finns mycket kvar framåt, säger Carl Heath.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Artikelserie om livslångt lärande

Detta är den första artikeln i en artikelserie om livslångt lärande. 

Framtidsseminarium för stabil kompetensförsörjning

Hur ställer vi om till ett livslångt lärande och vad behöver er organisation göra? 
Talare: Carl Heath, senior forskare RiSE, Monica Skagne, kommundirektör Växjö kommun och Leif Denti, PhD organisationspsykologi på Göteborgs universitetet. 

Anmäl dig här!

Kompetensutveckling - utbildningar i smarta format

Våra utbildningar för den som söker kompetensutveckling. 

Till Adda Kompetens utbildningar