Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

3 juni 2024

Digital mognad till frukost i Landskrona stad

Landskrona stad har hittat ett vinnande koncept för att öka den digitala mognaden inom organisationen. Genom en bokcirkel, baserad på boken "Offentlig sektors digitalisering" av Johan Magnusson och Tomas Lindroth, samlas medarbetare varannan torsdag för att diskutera digitaliseringens utmaningar och möjligheter över en gemensam frukost.

Boken är skriven av Johan Magnusson, professor i informatik och Tomas Lindroth, universitetslektor i informatik, båda vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Den är skriven för att ge beslutsfattare och medarbetare ökade kunskaper kring vad digitalisering är och hur man på bästa sätt leder och styr en verksamhet som vill nyttja digitaliseringens möjligheter.

Sedan Adda lanserade boken i början av 2023 har den fått stor uppskattning. Landskrona stad har köpt in flera exemplar och hittat ett praktiskt format för att omsätta kunskaperna i praktiken.

- Jag funderade på hur vi kan öka kunskapen om digital mognad internt och vad det innebär för organisationen. Jag ville ha ett forum som är interaktivt och där vi träffas över förvaltningsgränser – då föddes idéen om en bokcirkel där vi bjuder på frukost och diskuterar bokens olika avsnitt, berättar Jonas Florén, digitaliseringschef i Landskrona stad.

Så fungerar bokcirkeln

Varannan torsdag under åtta veckor träffas medarbetare från olika förvaltningar som arbetar med digitalisering. Inför varje träff läser deltagarna ett avsnitt i boken och på träffarna reflekterar de i smågrupper, utifrån sin egen arbetsvardag. Varje träff avslutas med att grupperna delar sina insikter i helgrupp.

- Det här är ett sätt att få fler ambassadörer i vår organisation som kan bidra till bättre förståelse hos verksamheterna och ökad digital mognad, säger Jonas Florén.

Kristina Törnblom, förstudieledare och tjänstedesigner i Landskrona stad, är den som ansvarar för frukostträffarna. Hon berättar att initiativet har blivit mycket uppskattat bland deltagarna.

- Det har blivit ett lättsamt forum att träffas och prata över förvaltningsgränserna. Deltagarna får möjlighet att reflektera tillsammans, vilket är ett viktigt lärande både för individen, gruppen och organisationen.

Från idé till handling

Landskrona stad har ett digitaliseringsråd där medarbetare kan skicka vidare förbättringsförslag från diskussionerna.

- Fokus i diskussionerna är att identifiera utmaningar och hitta sätt att utveckla verksamheten. Det är viktigt att inte fastna i tekniska detaljer utan se helheten, säger Kristina Törnblom.

Frukostbokcirkeln har blivit så populär att det nu finns förslag på att använda formatet med andra böcker eller teman för att lösa olika utmaningar tillsammans.

Offentlig sektors digitalisering

En bok som samlar aktuell forskning och lärande exempel om offentlig sektors digitalisering och ger dig kunskap och verktyg för att ställa om i en digital tid.

Läs mer och beställ ditt ex