Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

20 mars 2024

Tidsbesparing och enkelhet - så underlättar Addas ramavtal för bibliotek

En av nyckelfaktorerna för att få till en bra upphandling och kravställning är att få in erfarenheter från användare av tidigare avtal. Susanna Gillberg Wallner, verksamhetsledare för inköp på Bibliotek Uppsala, ger sina insikter om det nuvarande ramavtalet, Litteratur 2020 och berättar om sina erfarenheter av utmaningarna i upphandlingsprocesser och betonar vikten av enkelhet och tidsbesparing i att använda Addas ramavtal.  

nyhets bild

Just nu pågår en förstudie för Addas nya ramavtal Litteratur 2024. Det kommande ramavtalet kommer att ersätta det nuvarande och som löper ut under hösten 2025. Målsättningen för det kommande ramavtalet är att kunna erbjuda ett brett utbud av litteratur med en bra utrustning. Susanna Gillberg Wallner, verksamhetsledare för inköp på Bibliotek Uppsala använder sig av det nuvarande ramavtalet Litteratur 2020.  

- Vi är en stor biblioteksorganisation med bra medieanslag och stor bredd vad gäller våra användares mediebehov. Det var därför viktigt för oss att ramavtalet tillgodosåg det behovet genom att erbjuda en stor bredd gällande sortiment, berättar Susanna. 

Smidighet och tidsbesparing är viktiga aspekter

För att få till en lyckad upphandling krävs förberedelser som tar mycket tid och resurser. Genom att använda sig av Addas ramavtal underlättar det hela upphandlingsprocessen.  

- Att upphandla kräver både tid och resurser. Sammantaget ser vi det som en stor fördel att använda Addas ramavtal. Det sparar oss tid och vi vet att de tagit sig tid att få fram bra kravställningar till leverantörerna. Vårt inköpsarbete pågår ständigt, så det är också mycket viktigt för oss med smidiga tekniska lösningar och sömlös kommunikation mellan system.   

Bibliotek Uppsala efterfrågar att fler leverantörer lämnar anbud på annonserade avtal och det är de inte ensamma om, det finns fler som efterfrågar detsamma.  

- Vi är nöjda med avtalet, det vi skulle ha önskat är att fler leverantörer skulle varit med och lämnat anbud. Via offentlig upphandling konkurrensutsätter man leverantörer på marknaden, vi får därmed det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet och det ger också bättre förutsättningar för leverantörerna, säger Susanna. 

Dialog och samverkan med leverantörer leder till mer pricksäkra avtal som möter kundernas behov. Att hela marknaden kan vara en leverantör till offentlig sektor är en förutsättning för den goda affären. Adda för löpande dialog med leverantörer och branschorganisationer för att säkerställa att avtalen blir så bra som möjligt. Dessutom tar vi in synpunkter genom exempelvis externa remisser. Dialog är en förutsättning för goda affärer. 

Nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur

Den 19 februari 2024 gick den svenska regeringen ut med ett pressmeddelande om inrättandet av ett nytt statsbidrag gällande inköp av skön- och facklitteratur. Det innebär att huvudmän får bättre möjlighet att köpa in tryckt skön- och facklitteratur till verksamheterna inom bland annat förskola och lågstadiet i grundskolan. På Addas ramavtal för litteratur omfattar det utbud från hela världen inom alla tänkbara genrer, både på svenska och andra språk. Det ger biblioteken möjlighet att utrusta böckerna på det sätt som passar just deras verksamhet bäst. 

Läs mer om ramavtalet Litteratur 2020 

Läs mer om det kommande ramavtalet som kommer att ersätta det nuvarande. 

Kontakt person bild
Hanna Elvmyren
Upphandlare
Adda Inköpscentral
08 709 55 78
072 966 19 33
Kontakt person bild
Ingrid Hammarstrand
Kategoriansvarig Utbildning och lärande
Adda Inköpscentral
08 709 59 67
072 966 19 37