Anmälan

Personlig assistans, PAN/Bilaga J, Föreläsning