Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Förberedelser

Adda arbetar med försörjningsberedskap som ska stärka och stötta upphandlade myndigheter i händelse av kris eller krig. Här kan du ta del av Addas erbjudanden med tjänster och produkter som stärker er förberedelse.

Förberedelser 786x330.jpg

Ramavtal för förberedelser

Gransknings och rådgivningstjänster

Ramavtalet omfattar gransknings- och rådgivningstjänster. Syftet med ramavtalet är att stödja med rådgivning och uppföljning inom avtalsefterlevnad, hållbara värdekedjor och att motverka arbetslivskriminalitet.

Läs mer om Gransknings och rådgivningstjänster.

Säker digital kommunikation

I nära samarbete med Inera, SKR och Digg (Myndigheten för digital förvaltning) ett dynamiskt inköpssystem tagits fram. Med Säker digital kommunikation DIS kan kommuner, regioner och statliga myndigheter utbyta känslig och sekretessklassad information på ett tryggt och enkelt sätt via säkra digitala tjänster.

Läs mer om det kommande ramavtalet Säker digital kommunikation.

Utbildningar och konsultstöd

Utbildning i Addamodellen

Addamodellen ger en god insyn i försörjningskedjans alla delar, styrkor och svagheter, utmaningar och risker.

Under en halvdag går vi igenom vår forskningsbaserade modell som hjälper er att lära känna era försörjningskedjor. Vi kundanpassar alltid våra utbildningar så att ni får ut största möjliga nytta. Vill du lära er mer om Addamodellen? Hör av dig så berättar vi mer! 

Workshop i Addamodellen

Vi erbjuder stöd för er som vill tillämpa vår forskningsbaserade modell som hjälper er att lära känna era försörjningskedjor.

Våra workshopledare tar er genom Addamodellens alla steg och resultatet är en god insyn i försörjningskedjans alla delar, styrkor och svagheter, utmaningar och risker. Vill ni ha stöd i att kartlägga era leveranskedjor? Hör av dig så berättar vi mer! 

Analys av beredskapsmognad

Vi gör en grundläggande genomlysning och analys av er inköps- och upphandlingsverksamhet ur ett beredskapsperspektiv.

Detta ger er en tydlig bild av nuläget, era styrkor och vilka potentiella områden som kan förstärkas. Vi skräddarsyr alltid våra genomlysningar efter era unika behov och förutsättningar för att vi tillsammans ska uppnå bästa möjliga resultat. Vill du få bättre koll på era styrkor och utvecklingsområden? Hör av dig så berättar vi mer! 

Projektledning och förändringsledning

Vi guidar er i arbetet mot en stärkt beredskap och leder er rätt på er resa mot en mer robust organisation.

Våra erfarna projektledare och förändringsledare kan stötta er både i att styra era projekt rätt och samtidigt få med alla på tåget. Behöver ni stöd för att ta konkreta steg framåt? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt

Kontakt person bild

Linnéa Nilsson

Beredskapsansvarig
Adda Inköpscentral
08 709 55 60