Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Tryggad försörjning

Adda arbetar med försörjningsberedskap som ska stärka och stötta upphandlade myndigheter i händelse av kris eller krig. Här kan du ta del av Addas erbjudanden som skapar förutsättningar för att trygga er försörjning.

Tryggad försörjning 5 786x330.jpg

Ramavtal för tryggad försörjning

Hälso- och sjukvårdsmaterial

I Addas ramavtal av hälso- och sjukvårdsmaterial ställs det krav på att leverantören, på vissa utvalda varor, ska kunna införskaffa minst två alternativa produkter som är tillverkade oberoende av varandra.

Detta är en del i arbetet med robust försörjning och ska ske i de fall där det finns risk för brist och/eller driftstörning. Som en del i beredskapsarbetet ska även en försörjningsberedskapsplan utarbetas vid avtalsstart av upphandlande myndighet, leverantörer och Adda Inköpscentral.

Läs mer om ramavtalet Hälso- och sjukvårdsmaterial 2023.

Säkerhetsteknik

Organisationer kan skapa ökad beredskap inför kris och krig genom att bygga på ställda baskrav i ramavtalet med egna krav och mervärden för att få en skräddarsydd lösning. 

Läs mer om ramavtalet Säkerhetsteknik här.

Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet

Ramavtalet ska bidra till att säkerställa en trygg vaccinförsörjning av hög kvalitet i hela landet.

Regionerna har ett omsättningslager på tre månaders förbrukning av samhällskritiska vacciner. En krisplan finns framtagen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge stöd och vägledning i hanteringen av kriser kopplade till vacciner upphandlade av Adda Inköpscentral.

Läs mer om Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet här.

Hygienartiklar och städmaterial

För detta ramavtal har vi ställt krav på leverantörerna vid allvarlig händelse, extraordinär händelse och höjd beredskap enligt lag.

Det innebär att leverantörerna ska kunna fortsätta sitt åtagande enligt ramavtalet för följande varor: förkläden, skoskydd, handskar för användning inom vården i alla storlekar, munskydd, handsprit, ytdesinfektion, Virkon eller motsvarande medel som används exempelvis vid magsjuka för extra rengöring, visir, tvål, toalettpapper, handtorkpapper, papperskorgspåsar, sopsäckar, samt sanitetsmedel.

Läs mer om ramavtalet Hygienartiklar och städmaterial 2022-2 här.

Konsultstöd

Färdiga paket

Säkerhetsteknik konsulter

För beställare som vill få ytterligare stöd gällande utrustning, system eller säkerhet finns möjlighet att avropa uppdrag via ramavtalet Säkerhetsteknik konsulter. 

Läs mer om ramavtalet Säkerhetsteknik konsulter här.

Livsmedel krisberedskap

Ramavtalet, som är Adda Inköpscentrals första, renodlade ramavtal för beredskap, ska vara ett stöd till måltidsverksamheters arbete att stärka sin krisberedskap.

Det finns ett brett sortiment, däribland frystorkade livsmedel och mjukkonserver, som passar många verksamheter. Ramavtalet riktar sig till organisationer som behöver ett beredskapslager av livsmedel inför krissituationer.

Läs mer Livsmedel krisberedskap här.

Kontakt

Kontakt person bild
Linnéa Nilsson
Beredskapsstrateg
Adda Inköpscentral
08 709 55 60