Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Hållbar upphandling

Offentlig sektor befinner sig på en utvecklingsresa mot en mer hållbar resursförsörjning. Genom webbinarier sprider vi nu kunskap och goda exempel för att hjälpa offentliga organisationer att genomföra inköp och upphandlingar som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

hållbarhetswebbinarier.jpg

Vid fyra tillfällen under hösten har vi haft en webbinarieserie om hur er organisation kan arbeta med hållbarhetsaspekter i era inköp och upphandlingar samt med inspirerande exempel på hur vi på Adda arbetar med frågan.

Föreläsarna kommer från Addas hållbarhets- och uppföljningsavdelning. Vi arbetar för att varor och tjänster på våra ramavtal ska ha en hög hållbarhetsprestanda och vara producerade under ansvarsfulla förhållanden. Vi säkerställer att de krav och villkor som ställs i upphandlingarna följs upp under avtalstiden.

Ta del av webbinarierna i efterhand

Introduktion till hållbar upphandling

Med detta webbinarium inleder vi vår serie om hållbar upphandling. Här får du en introduktion till hållbar upphandling, vilken hållbarhetspåverkan våra inköp har och hur offentlig upphandling kan bidra till att nå målen i Agenda 2030.

Se inspelningen för del ett

Förberedelser innan upphandling

Vi talar om vikten av att avsätta tillräckligt med tid och resurser före upphandlingen och om att få förståelse för behovet av varan eller tjänsten. Under webabinariet berättar vi även om våra dialoger med marknaden och våra intressenter samt hur vi identifierar hållbarhetsrisker och aspekter som främjar hållbarhet. Vi ger också en överflygning om hur vi förbereder hållbarhetskravställningar med hjälp av våra verktyg Checklista för hållbarhet och Agenda 2030-analys.

Se inspelningen för del två

Hållbarhetskrav i upphandlingen

Vi fokuserar på hur vi tar förstudiearbetet vidare in i upphandlingen. Vi beskriver hur vi går tillväga för att komma fram till vassa och relevanta hållbarhetskrav som går att följa upp. Vi berättar även om hållbarhetsstrategens roll i samband med extern remiss, frågor & svar, kvalificering, anbudsutvärdering och lansering av nya ramavtal och DIS.

Se inspelningen för del tre

Uppföljning av hållbarhetskrav

Adda arbetar systematiskt med uppföljning av alla sina ramavtal och DIS. På det här seminariet berättar vi om våra uppföljningsmetoder, ger konkreta exempel på hur vi går tillväga och vilka resultat vi får. Vi talar också om hur vi arbetar för goda relationer med leverantörerna genom hela upphandlingsprocessen.

Se inspelningen för del fyra

Kontakt person bild
Peter Nohrstedt
Hållbarhetschef
Adda, Adda Inköpscentral
08 709 59 07
072 546 15 27