Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Redovisning av omsättning

Vi tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling. Avgiften är baserad på det du som leverantör redovisat som omsättning på ramavtalet. Du rapporterar själv omsättningen till oss månadsvis.

Information in english about reporting turnover to Adda >

Rapportera via länk på vår webbplats

  • Det ska finnas en person hos er som är ansvarig för att rapportera omsättningen till oss.
  • Första vardagen i varje månad får den som är utsedd som rapporteringsanvarig e-post med en klickbar länk till ett webbformulär för rapportering.
  • Rapporteringen ska vara oss tillhanda senast den 15:e alternativt den 25:e i varje månad beroende på avtal.

Vilka verksamheter ska du redovisa omsättning för?

Du ska rapportera omsättning för alla verksamheter som gjort köp från och som är avropsberättigade på det aktuella ramavtalet, oavsett om de gjort en avropsanmälan eller inte.

En upphandlande myndighet som är avropsberättigad på avtalet har alltid rätt till priser och villkor enligt aktuellt ramavtal. Därför är det viktigt att ni alltid säkerställer vilket avtal de önskar köpa från.

Är du utförare på våra avtal för sociala tjänster?

Här har vi samlat information om rapportering för dig som är utförare på våra avtal inom kategorin sociala tjänster

Rapportering av försäljning - steg för steg

Rapportera din omsättning genom att öppna bifogad länk i e-posten. Välj mellan tre alternativ:

  1. Om du inte har någon omsättning att rapportera för redovisningsperioden avseende avtalet, klicka på knappen Inget att rapportera. Därefter är din rapportering klar.
  2. Om du föredrar manuell rapportering välj Lägg till ersättning i rullgardinsfältet. Du kan välja de kommuner, regioner och kommunala bolag som har handlat på avtalet och lägga till deras nettoomsättning. Belopp kan även läggas in som negativa (minus). Kontrollera rapporteringen och klicka på knappen Skicka in. Din rapportering är klar.
  3. Om du föredrar att rapportera i excel eller har många kunder att rapportera för, finns en mall som kan laddas ned genom att klicka på knappen Ladda ned excelmall.

Fyll i nödvändiga uppgifter om de kommuner, regioner och kommunala bolag som du ska rapportera för. Ange deras organisationsnummer i formatet xxxxxx-xxxx samt deras respektive nettoomsättning. Excelmallen hanterar även negativa belopp. OBS! Summera inte rapporten och skriv ingen extern text i excelmallen.

Spara filen i din dator när du är klar med rapporteringen och ladda upp den genom klicka på knappen Ladda upp excel. Klicka därefter på knappen Skicka in och din rapportering är klar.

Observera att omsättning på avtalet ska rapporteras för varje avropande kommun, region och kommunalt bolag.

Har du frågor?

Har du frågor som rör ekonomi, inrapportering eller redovisning - kontakta oss.
e-post: ae-rapportering@adda.se

Redovisning av omsättning
Vanliga frågor

Vad gör jag om jag tappat bort länken?

Om du tappat bort länken, mejla till oss på ae-rapportering@adda.se så skickar vi länken på nytt.

Vad händer om jag glömmer att rapportera?

Vi skickar ut en påminnelse med länk den 26:e i varje månad. Om du inte rapporterar alls, kan vi komma att vidta åtgärder enligt avtalet.

Vad gör jag om jag rapporterat fel?

Du kan korrigera den felaktiga posten på den nästkommande månadens rapporteringslänk. Ange då differensen av den rätta och den felaktiga omsättningen för månaden och lägg till omsättningen för innevarande rapporteringsmånad.

Exempelvis:
Rätt omsättning förra månaden: 10 000 kr
Felrapporterad omsättning förra månaden: -15 000 kr
Omsättning innevarande månad: 20 000 kr
Ange denna summa som total omsättning: 15 000 kr (10-15) + 20 = 15

Varför går det inte att öppna länken igen?

Det betyder att ni redan har skickat in redovisningen för perioden och därav är länken förbrukad.

Jag får felmeddelande när jag laddar upp excelfilen

Kontrollera att du angivit rätt uppgift enligt instruktionen på sidan. Rätta eventuellt felaktiga värden, spara på nytt och försök ladda upp igen.

Kontrollera även att ingen summering eller formler finns med i filen och ta bort eventuellt text som inte fanns med i ursprungsfilen.