Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

HR

Företagshälsovård 2024

Syftet med upphandlingen är att kunna erbjuda tjänster inom företagshälsovård. Målsättningen är att underlätta för dig som kund att följa arbetsmiljölagen, samt bidra till att avlasta och stödja er verksamhet. Målet är att verksamheter ska kunna ta hand om sin personal och att skapa välmående arbetsplatser.

Status: Förstudie Marknadsanalys, kundbehov, kravfångst, framtagning av upphandlingsdokument
Planerad avtalsstart: september 2025

Detta är en helt ny upphandling som inte ersätter något befintligt ramavtal.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar företagshälsovård som en expertresurs inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Företagshälsovården ska vara kopplad till det systematiska arbetsmiljöarbetet med huvudinriktningen att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och därutöver arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Varför upphandlar vi företagshälsovård?

Ramavtalet ska bidra till att det ska vara möjligt för er som kund att kunna nyttja ett basutbud av företagshälsovårdtjänster som möter er organisations utmaningar för att skapa goda förutsättningar att uppnå en god arbetsmiljö, god hälsa för de anställda samt att arbeta mer proaktivt och minska sjukfrånvaron. 

Hållbarhet i upphandlingen

För att avgöra vilka hållbarhetskrav som är relevanta görs under hela upphandlingens gång analyser av både sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter. Inom företagshälsovård kommer vi att titta extra på arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal, lika rättigheter och möjligheter utifrån både ett arbetsgivar- och bemötandeperspektiv, tillgänglighet och samtliga användares behov (tillgänglighetsanpassade lokaler och digitala lösningar), samt klimatpåverkan från transporter och resor.

Tidplan för upphandlingen

Vi beräknar att ha ett färdigt ramavtal till hösten 2025.

Kontakt person bild
Susanne Pettersson
Upphandlare
Adda Inköpscentral
08 709 55 36
072 998 11 75
Prenumerera på Avtalsnytt