Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Regionala upphandlingar

Insatser inom socialpsykiatri STIC 2025

Upphandlingen gör vi på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Syftet är att tillgodose kommunernas behov av insater inom socialpsykiatri. 

Status: Förstudie Marknadsanalys, kundbehov, kravfångst, framtagning av upphandlingsdokument
Planerad avtalsstart: maj 2025

Kommande ramavtal ska ersätta befintligt avtal Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021.

Upphandlingens omfattning

Insatser inom socialpsykiatrin STIC 2025 säkerställer att STIC:s medlemmar får tillgång till platser på olika typer av boenden för att möta individens behov av stöd. Viktiga aspekter i upphandlingsarbetet är att förebygga välfärdsbrottslighet och sociala hållbarhetsaspekter såsom tillgänglighet och arbetsmiljöfrågor.

Upphandlingen görs i eget namn vilket betyder att Adda Inköpscentral kommer vara avtalspart och kommer att ansvara för den allmänna uppföljningen av ramavtalet. Vi arbetar för att skapa en närmre dialog med kommuner, myndigheter och bransch för att utveckla avtalsområdet.

Upphandlingen avser enskilda platser för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt nedanstående definitioner av boendetyper. Placeringarna avser vuxna.

  • Enskilda platser i hem för vård eller boende för personer med psykisk funktionsnedsättning (HVB). 
  • Bostäder med särskild service/särskilt för personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • Enskilda platser i hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende).

Tidsplan för upphandlingen

Vi beräknar att annonsera upphandlingen under det andra kvartalet 2024 och avser att ha ett färdigt ramavtal i samband med att nuvarande ramavtal löper ut i maj 2025.

 

Kontakt person bild
Marta Ivis
Upphandlare
Adda Inköpscentral
08 709 55 49
072 889 91 70
Referensgrupp

För att våra upphandlingar och ramavtal ska bli så bra som möjligt, värdesätter vi extra kompetens och erfarenhet. Vi skapar därför en referensgrupp för varje upphandling. Klicka här för att anmäla dig till referensgruppen. 

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För mer information om Stockholms Inköpscentral och hur man går med kontakta hannele.soderholm@adda.se

Prenumerera på STICnytt