Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Avtalsinformation Elenergi 2017 DIS

Här kan du läsa tidigare händelser som skett under avtalsperioden.

20 oktober 2022

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Elpriserna på kontinenten är fortsatt höga och påverkas i grunden av höga bränslepriser (naturgas, kol och olja). I Norden påverkas elpriserna av prisnivån på kontinenten. Även begränsningar i produktion och överföring drar upp priserna på kort och lång sikt. Sammantaget innebär det högre elpriser vissa timmar.

Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet.

01 september 2022

Anpassningar i DIS Elenergi utifrån marknadsläget

Den stora osäkerheten på elmarknaden och elprisets kraftiga svängningar har lett till att få, eller ibland inga, leverantör lämnar anbud på upphandlingar som avser fast pris. Med hög osäkerhet och låg konkurrens finns risk för ett mycket ofördelaktigt högt påslag vid fast pris-upphandlingar.

Mot bakgrund av detta har vi reviderat våra tidigare inköpsmodeller avseende fast pris och istället kravställt finansiell prissäkring, antingen vid ett tillfälle eller löpande under avtalsperioden, likt en portfölj. Detta innebär att våra kunder likt tidigare fortfarande har möjlighet till prissäkring/prissäkringar men står för sin faktiska profil- och volymavvikelse, samtidigt som denna risk inte offereras i arvodet.