Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Avtalsinformation HVB Barn och unga 2017

Här kan du läsa tidigare händelser som skett under avtalsperioden

17 januari 2023

Inför avtalslös period

Upphandlingen HVB Barn och unga 2022 är försenad. Det innebär att det inte kommer finnas ett nytt ramavtal på plats när nuvarande avtal löper ut den 14 februari. Placeringsavtal för pågående placeringar gäller till dess att de löper ut, med gällande villkor och priser.

Tilldelningsbesked planeras att skickas ut i februari. När det nya avtalet är på plats kommer all information om antagna verksamheter att visas i urvalsdatabasen. Information om nuvarande verksamheter kommer att tas bort från urvalsdatabasen den 14 februari eftersom vi inte längre ska följa upp dessa. Som informationsstöd till de pågående placeringarna för HVB Barn och unga 2017 kommer en lista över de verksamheter som var synliga ramavtalets sista dag, priser samt avtalsvillkor att finnas tillgängliga i urvalsdatabasen även efter att avtalet löpt ut. Vi informerar löpande om tidplan och process framåt. 

13 januari 2023

Hävt ramavtal med Mölnbacka Ungdomshem AB

Adda Inköpscentral har med omedelbar verkan hävt ramavtalet med Mölnbacka Ungdomshem AB. 

22 november 2022

Hävt ramavtal med Stubben HVB AB

Adda Inköpscentral har med omedelbar verkan hävt ramavtalet med Stubben HVB AB orgnr 556641-0253. Skälet till hävningen är allvarliga och upprepade brister kopplat till ramavtalet. Det som har framkommit i vår uppföljning, sammantaget med underlag från leverantören och information från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ger Inköpscentralen grund för att häva ramavtalet.

Att Inköpscentralen häver ramavtalet innebär att Stubben HVB AB inte längre får ta emot avrop från upphandlande myndigheter. Stubben HVB AB kan heller inte ingå nya placeringsavtal med upphandlande myndigheter med stöd av ramavtalet från och med idag. De placeringsavtal som Stubben HVB AB redan ingått med upphandlande myndigheter upphör inte automatiskt att gälla. Upphandlande myndigheter som har ett befintligt placeringsavtal måste därför själva bedöma om och i så fall hur Inköpscentralens hävning påverkar deras relation till Stubben HVB AB.

09 november 2022

Hävt ramavtal med Samskapa AB

Adda Inköpscentral har med omedelbar verkan hävt ramavtalet med Samskapa ABs verksamheter Samskapa HVB 2 och Samskapa HVB 3. Vår högsta prioritet är att ha trygga ramavtal och genomför därför fördjupade uppföljningar för att säkra kvaliteten och att kraven uppfylls under ramavtalets gång. Detta är något alla leverantörer har förbundit sig till att medverka i. Samskapa HVB 2 och Samskapa HVB 3 har inte medverkat till uppföljning trots att utföraren har en sådan skyldighet enligt ramavtalet. Vi ser allvarligt på att leverantören inte vill medverka i uppföljningen och häver därför ramavtalen för de två verksamheterna.