Stockholms Inköpscentrals ramavtal

Stockholms Inköpscentral (STIC) är en del av Adda Inköpscentral. Vi samordnar och genomför upphandlingar för kommuner i Stockholms län och tar fram regionala ramavtal utefter medlemmarnas behov. Idag är hälften av Stockholms kommuner en del av STIC. 

Bakrundsbild för sidhuvud