Inkasso- och påminnelsetjänster 2019

Ramavtalet avser ett heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering. Syftet med ramavtalet är att uppnå hög lyckandegrad samtidigt som gäldenärerna ges rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigt skede av indrivningen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Inkasso- och påminnelsetjänster 2019, kommuner och regioner

2020-09-21 till 2024-09-20

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga ytterligare 1 + 1 år.

avtalskort.inkasso.påminnelsetjänster2019.kommun_450x300.jpg

Inkasso- och påminnelsetjänster 2019 Kommuner och regioner.pdf (140 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Ramavtalet avser ett heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering för kommuner och regioner. Syftet med ramavtalet är att uppnå hög lyckandegrad samtidigt som gäldenärerna ges rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigt skede av indrivningen.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar ett heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering. Ramavtalet möjliggör anpassning till kundens specifika riktlinjer och rutiner inom påminnelse- och kravhantering. Kunden kan i sitt avrop välja vilka delar av omfattningen som ska ingå.

 • Påminnelsetjänster
 • Inkassotjänster
 • Delgivningstjänster
 • Tillvalstjänster- proaktiva varningsbrev, sms-uppmaning och telefonsamtal
 • Tjänster vid rättsliga åtgärder
 • Juridiska tjänster
 • Efterbevakning
 • Utlandsinkasso
 • Övriga tjänster – dementi, dödsbobevakning, skuldsanering, konkurshantering
 • Tilläggstjänster hyror

Ramavtalet

 • Har en affärsmodell som möjliggör effektiv och proaktiv hantering i indrivningens alla faser.
 • Motverkar överskuldsättning/onödiga kostnader för gäldenärerna.
 • Har en heltäckande och tydlig prislista för kunden.
 • Erbjuder nya tjänster/funktioner som bedöms skapa mervärde för kunden och för gäldenärerna.
 • Tillvaratar möjligheterna med digitalisering inom området.
 • Omfattar fordringsspecifika tjänster inom bostad/fastighet.
 • Möjliggör kontinuerlig uppföljning av KPI:er, statistik och servicenivåer.

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom att kontrakt tecknas med antagen leverantör. Innan kontrakt tecknas bör kunden och leverantören ta fram en rutinbeskrivning som är anpassad efter kundens behov och krav.

Stöd för avrop

Se avropsvägledningens checklista inför tecknande av kontrakt.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Inkasso-_och_påminnelsetjänster_2019[1].pdf (273 kB, nytt fönster)

Inkasso- och påminnelsetjänster 2019, fastighet/bostad och energi/VA

2021-02-08 till 2025-02-07

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga ytterligare 1 + 1 år.

avtalskort.inkasso.påminnelsetjänster2019.fastighet_450x300.jpg

Inkasso- och påminnelsetjänster 2019 fastighet_bostad och energi_VA.pdf (141 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Ramavtalet avser ett heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering inom bostad/fastighet samt Energi/VA. Syftet med ramavtalet är att uppnå hög lyckandegrad samtidigt som gäldenärerna ges rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigt skede av indrivningen.

Ramavtalet omfattar två stycken delområden:

 • Delområde 2: Bostad och fastighet
  Startdatum 2020-02-08
 • Delområde 3: Energi och VA
  Startdatum 2020-02-08

Ramavtalet omfattar ett heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering. Ramavtalet möjliggör anpassning till kundens specifika riktlinjer och rutiner inom påminnelse- och kravhantering. Kunden kan i sitt avrop välja vilka delar av omfattningen som ska ingå.

Ramavtalet omfattar:

 • Påminnelsetjänster
 • Inkassotjänster
 • Delgivningstjänster
 • Tillvalstjänster – proaktiva varningsbrev, sms-uppmaning och telefonsamtal
 • Tjänster vid rättsliga åtgärder
 • Juridiska tjänster
 • Efterbevakning
 • Utlandsinkasso
 • Övriga tjänster – dementi, dödsbobevakning, skuldsanering, konkurshantering
 • Tilläggstjänster hyror avser anbudsområde 2
 • Tilläggstjänster Energi/VA avser anbudsområde 3 

Ramavtalet:

 • ar en affärsmodell som möjliggör effektiv och proaktiv hantering i indrivningens alla faser.
 • motverkar överskuldsättning/onödiga kostnader för gäldenärerna
 • har en heltäckande och tydlig prislista för kunden
 • erbjuder nya tjänster/funktioner som bedöms skapa mervärde för kunden och för gäldenärerna.
 • tillvaratar möjligheterna med digitalisering inom området
 • omfattar fordringsspecifika tjänster inom bostad/fastighet (delområde 2) och energi/VA (delområde 3)
 • möjliggör kontinuerlig uppföljning av KPI:er, statistik och servicenivåer.

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom att kontrakt tecknas med antagen leverantör. Innan kontrakt tecknas bör Kunden och Leverantören ta fram en rutinbeskrivning som är anpassad efter kundens behov och krav.

Stöd för avrop

Se avropsvägledningens checklista inför tecknande av kontrakt.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Inkasso-_och_påminnelsetjänster_2019[1].pdf (273 kB, nytt fönster)