HVB - missbruk vuxna STIC 2019

Syftet med ramavtalet är att för att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar för insatser inom missbruksvård för vuxna.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB - missbruk vuxna STIC 2019

2019-12-12 till 2021-12-11

Ramavtalet omfattar följande kategorier

 • HVB BEHANDLING: Psykologisk behandling för personer med missbruk/beroende (KBT/ÅP)
 • HVB BEHANDLING: Psykosocial behandling 12 stegs program för personer med missbruk/beroende
 • HVB BEHANDLING: Övrig psykosocial behandlingsform för personer med missbruk/beroende
 • HVB för personer i behov av OMVÅRDNAD till följd av missbruk/beroende
 • HVB för personer i behov av STÖD till följd av missbruk/beroende

Ramavtalet omfattar endast tillståndspliktig verksamhet.

Avgränsning

 • avser inte abonnemang på vårdplatser eller entreprenader
 • omfattar inte den medicinska delen av substitutionsbehandling

Ramavtalet ersätter tillståndspliktiga delar i ombudsavtalet HVB och andra insatser missbruksvård vuxna STIC 2016.

Så avropar och beställer du

De enskilda avropen (placeringarna) på ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Den innebär att det är brukarens behov som styr vilken vårdgivare som får placeringen. Bedömningen av den enskildes behov görs av kommunens handläggare. Om behovsbedömningen leder till en placering som två eller flera vårdgivare tillhandahåller ska den verksamhet som har lägst pris avropas enligt rangordning. Vad som är lägst pris beslutas utifrån vårdgivarens, till upphandlingen, avlämnade anbud.

För anbudsområden HVB Omvårdnad samt HVB Stöd kommer närhetsprincipen att tillämpas med begränsning till ABCD-U.

AB = Stockholms län, C = Uppsalas län , U = Västmanlands län , D= Södermanlands län

Ramavtalet är inte ett ombudsavtal, utan ett avtal i SKL Kommentus Inköpscentrals eget namn.

Avropsberätttigade är

 • Täby kommun
 • Vaxholm kommun
 • Järfälla kommun
 • Upplands-Brokommun
 • Lidingö kommun
 • Solna kommun
 • Danderyd kommun
 • Sollentuna kommun
 • Norrtälje kommun

Leverantörer