Träffa projektet den 18 juni

Anmäl dig till den 18 juni - träffa projektet

Mötet hålls i Teams och vi skickar ut länk den 17 juni.