Lagar och avtal

  • I webbutiken kan du beställa eller teckna abonnemang på tryckta häften med kollektivavtal för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona samt arbetsrättslig lagstiftning.
  • Här hittar du de kollektivavtal, som SKR och Sobona tecknar centralt för medarbetare i kommuner och regioner.

    Du kan teckna abonnemang på tryckta lagar och avtal. Så snart det finns en ny version skickar vi den till dig per post.

    I HR- & chefsguiden får du som abonnent tillgång till lagar, kollektivavtal, cirkulär och mycket mer inom arbetsrätt.