Adda

När jag klickar på ”fliken inläsning av eget data” så kommer det inte upp någonting

När du klickar på fliken så kan det komma upp en ruta i webbläsaren som säger "endast säkert innehåll visas". Klicka då på "visa allt innehåll" så borde du komma in på sidan. Har du av misstag stängt ned denna ruta så får du stänga ned och gå in på applikationen igen.