Frågor och svar Mina förmåner

Här hittar du svar på vanliga frågor om Mina förmåner.

Vanliga frågor

Vilken funktionalitet har Mina förmåner?

Mina förmåner har en stor mängd funktioner som är till för att stödja arbetsgivarens HR-processer längs hela medarbetscykeln. Beställaren väljer själva vilken funktionalitet man använder och slå på och av funktionalitet allt eftersom behoven förändras.

Varför ska vi välja Mina förmåner?

Mina förmåner är framtaget i samverkan med kommuner och regioner som ett modernt system med flexibla lösningar som kan anpassas för alla medlemmars olika behov. Informationen inkluderar kollektivavtals förmåner som SKR har säkerställt och som uppdateras centralt av Adda kompetens.

Vad kostar Mina förmåner?

Prismodell är subventionerad och anpassad till att passa olika kommuner och regioner oavsett storlek. Vår målsättning är att kunna erbjuda en bred och bra funktionalitet till ett mycket fördelaktigt pris.

Har ni en mobil applikation?

Ja, det finns en mobil applikation för iOS och Android. Mina förmåner har även ett responsivt gränssnitt som fungerar på alla typer av mobila enheter.

Kan vi anpassa vår grafiska profil för våra olika bolag och/eller enheter?

Ja, det går att anpassa färger, logotyper m.m. för era olika bolag och/eller enheter.

Kan ni visa upp lönespecifikationer?

Vi har stöd för att kunna visa upp lönespecifikationer. Antingen läser vi in pdf-filer eller så kan vi skapa medlemsspecifika lönespecifikationer med stöd av lönespecifikationsfiler i xml.

Hur byter vi från vår nuvarande leverantör till Mina förmåner?

Innehåll som beskriver vanligt förkommande förmåner är redan framtagna och kvalitetssäkrade. Men texter som beskriver era unika förmåner behöver flyttas över till Mina förmåner med hjälp av administrationsgränssnittet Studio.

Går det att visualisera/simulera vissa förmåner?

Ja, det går att visualisera/simulera de förmåner man önskar på flera olika sätt med ex. räknesnurror.

Går det att lägga upp egna filmer och annan information/nyheter?

Ja, det går att skapa s.k. puffar, filmer och annat medieformat som även kan anpassas till att endast visas för ex. en avdelning, yrkesgrupp etc.

Går det att koppla mot utbildningar ex. LMS?

Ja, det finns lösningar för det.

Hur löser ni säkerhet kring inloggning?

Vi stödjer t.ex. SSO enligt SAML 2.0 och inloggning med BankID.

Är det någon kostnad att ansluta sig till Mina förmåner?

För en kommun eller region som vill ansluta sig till Mina förmåner kan det krävas vissa integrationskostnader. Tjänsten kan också behöva upphandlas beroende på kommunens, eller regionens, storlek.

Kan systemet synliggöra egna upphandlade avtal?

Ja, systemet kan synliggöra egna upphandlade avtal. Exempelvis om det finns ett befintligt avtal av terminalglasögon så kan man använda ett anpassat förmånskort som beskriver detta.

Hur lång tid tar det från start till att vi är igång?

Ett normalt införandeprojekt tar 1-2 kalendermånader.

Vilka resurser behövs från oss vid implementering?

Resurser som behövs från medlemmen är främst HR-resurser men även representanter från IT, kommunikation och ekonomi samt juridik kan bli involverade i mindre utsträckning. Totalt behöver man som medlem lägga ner cirka 40 arbetstimmar (sammanlagt).