Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

EU förbjuder inköp från ryska leverantörer – så påverkas du

EU:s sanktioner mot ryska leverantörer har stor påverkan på svenska upphandlande myndigheter och enheter. Sanktionerna innebär bl.a. förbud mot att fullgöra kontrakt med, och tilldela kontrakt till, ryska leverantörer. Förbudet mot tilldelning trädde i kraft den 9 april i år och förbudet mot att fullgöra kontrakt träder i kraft den 11 oktober i år. Hur har ni rustat er verksamhet inför förbudet? Vi har sammanställt information som kan vara bra att ha med sig i arbetet.

Lastfartyg_786x.jpg

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och efterföljande sanktioner är Ryssland inte längre en aktiv handelspartner till Sverige eller till EU. Hittills har fem sanktionspaket mot Ryssland införts från EU. I det senaste sanktionspaketet beslutade EU om nya restriktioner mot Ryssland och Belarus vilka bland annat innebär förbud mot att fullgöra kontrakt med ryska leverantörer. Förbudet gäller även ryska underleverantörer och företag vars kapacitet åberopats.

Förbud mot fullgörande av kontrakt

Restriktionerna innebär delvis att upphandlande myndigheter och enheter inte får fullgöra kontrakt med ryska leverantörer och gäller för kontrakt som tecknats till följd av upphandlingar över tröskelvärdena. I praktiken innebär det att organisationer som omfattas av LOU, LUF, LUK eller LUFS till hösten inte längre kan göra inköp från ingångna kontrakt om leverantören till minst 50% har ryska ägare. Förbudet omfattar även underleverantörer eller åberopade företag som står för minst 10 procent av kontraktets värde.

Förbud mot tilldelning av kontrakt

Från och med den 9 april i år gäller förbud mot att tilldela kontrakt till ryska leverantörer i upphandlingar över tröskelvärdena. Detta gäller också underleverantörer och företag vars kapacitet åberopas, om de

  • till minst 50 % ägs av en rysk fysisk eller juridisk person och
  • står för minst 10 procent av kontraktsvärdet.

Förbudet mot att tilldela kontrakt till ryska leverantörer kan exempelvis behöva föras in i befintliga upphandlingsdokument som en uteslutningsgrund.

Tänk på det här

Det finns vissa saker som är bra att tänka på kopplat till förbuden:

  1. Kartlägga vilka kontrakt ni har med leverantörer som omfattas av sanktionerna. Inled dialog med berörda leverantörer.
  2. Kartlägga vilka upphandlingar som ska publiceras. 
  3. Göra en konsekvensanalys av hur er verksamhet kommer att påverkas om befintliga kontrakt behöver läggas på is
  4. Planera för alternativ till de kontrakt ni inte längre kan nyttja. Möjliga alternativ kan vara att avropa från nationella ramkontrakt som ni är avropsberättigade på, upphandla på nytt möjligtvis genom en direktupphandling om förutsättningarna för att genomföra en direktupphandling eller ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering föreligger.
  5. Implementera planen och säkerställa att verksamheten kan löpa på friktionsfritt eller med så lite negativ påverkan på verksamheten som möjligt.

Vi på Adda AffärsConcept erbjuder strategisk rådgivning kopplat till kontrakt med ryska leverantörer och kan stötta er genom processen så att ni står bättre rustade inför hösten. Hör av er så berättar vi mer!

Kontakt person bild

Cen Chen

Affärsrådgivare
Adda AffärsConcept
08 709 59 09
072 546 15 32