Affärsrådgivare Samhällsbyggnad

Nedan hittar du oss som är specialiserade inom verksamhetsområde Samhällsbyggnad. Klicka på plustecknet under affärsrådgivarnas kontaktuppgifter för att läsa mer om deras erfarenhet och kompetens.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Anton Samuelsson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 86
  Mobil:
  072 998 11 65
  E-post:
  Skicka här
 • Caroline Paues

  Caroline Paues

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Daniel Frediksson

  Daniel Fredriksson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  Skicka här

  Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

 • Emelie Sangré

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 01
  Mobil:
  072 998 11 94
  E-post:
  Skicka här
 • Erika Lööv-Wallin

  Erika Lööv-Wallin

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 05
  Mobil:
  072 999 42 55
  E-post:
  Skicka här

  Erika har arbetat med offentlig upphandling med inriktning mot bygg och fastighet under 10 års tid. Hon har stor vana av att planera och genomföra upphandlingar, samt att projektleda avtalsgrupper och att förvalta och följa upp avtal.

  Erika har en ekonomie Magisterexamen på Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot internationell marknadsföring.

 • Ida Carlén

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 87
  Mobil:
  072 884 56 59
  E-post:
  Skicka här

  Ida arbetar med upphandling och rådgivning enligt offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Ida har en yrkeshögskoleexamen inom Inköp och upphandling från Affärshögskolan i Västerås.

 • Joel Silfverberg

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 85
  Mobil:
  072 998 11 64
  E-post:
  Skicka här
 • Jonas Frändestam

  Jonas Frändestam

  Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  Skicka här

  Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Karen Arista

  Karen Arista Lindqvist

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 52
  Mobil:
  072 999 24 27
  E-post:
  Skicka här

  Karen arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete, förvaltningsjuridik, GDPR och IOP från kommunal sektor. Karen har en juristexamen från Stockholms universitet.

 • Rickard Andersson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  Skicka här

  Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Sophia Klang Törnberg

  Sophia Klang Törnberg

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Stephanie Konac

  Stephanie Konac

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 25
  Mobil:
  072 724 32 72
  E-post:
  Skicka här

  Stephanie arbetar med upphandling, projektledning, strategisk och juridisk rådgivning, utredning, avtalsförvaltning samt agerar ombud i överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling och entreprenadrätt. Hon har mångårig erfarenhet av att tillämpa LOU och har erfarenhet från advokatbyrå. Hon genomför upphandlingar avseende bland annat konsulttjänster, fastighetstjänster, transporttjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.