LOU vid lokalanskaffning

Adda AffärsConcept har fördjupad kompetens inom upphandlingslagstiftning kopplat till lokalanskaffningsprocessen och har för SKRs räkning hjälpt till att ta fram vägledningar inom området. På den här sidan hittar du länkar till vägledningarna samt information om hur vi kan hjälpa dig arbeta strategiskt och ändamålsmässigt med den här typen av frågor och upphandlingar.

HyreshusAdda AffärsConcept var en av huvudförfattarna till SKRs vägledning "Gäller LOU vid hyra av lokal" och har lett arbetet med att ta fram SKRs vägledningar Hyresvärdsupphandling och Upphandling av byggentreprenad på annans fastighet. Alla finns tillgängliga på SKRs webbsida.

Vi har många kunniga affärsrådgivare på området som gärna hjälper dig överkomma de utmaningar som upphandling av byggentreprenader eller hyreskontrakt innebär.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med t.ex:

  • Utredningar om hyresundantaget är tillämpligt
  • Upphandling av hyreskontrakt (Hyresvärdsupphandling)
  • Upphandling av byggentreprenad på annans fastighet
  • Utbildning LOU vid lokalanskaffning
  • Rådgivning LOU vid lokalanskaffning

Läs gärna vår jurist och affärsrådgivare Mårten Nyström Holms artikel om hyra eller entreprenad

Jonas Frändestam

Jonas Frändestam

Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 59 34
Mobil:
076 213 49 53
Skicka e-post

Utbildning LOU vid lokalanskaffningsprocessen

Vi kan skräddarsy utbildningar för dig och dina kollegor där vi tar upp de bitar som ni är intresserade av. Eller så kan du enkelt beställa vår ca 2 timmar långa introduktionsutbildning.
 
Innehåll:  

- Vad säger lagen – om hyresundantaget samt lagstiftningen kring byggentreprenader
- Vad säger domstolarna – några rättsfall inom området
- Olika handlingsalternativ för att följa lagstiftning
- Fördjupat om handlingsalternativ hyresvärdsupphandling
- Fördjupat om handlingsalternativ upphandling av byggentreprenad på annans fastighet
- Övrigt
- Frågestund

Kontakta verksamhetsområdeschef Jonas Frändestam om du vill boka en utbildning.