Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Styrning och analys för strategiskt långsiktig försörjning

Vi utvecklar inköpsverksamheter i offentlig sektor. Våra affärsrådgivare hjälper dig att identifiera lösningarna, som tillsammans skapar kontroll och en effektiv försörjningsprocess. Med hjälp av den och vår egenutvecklade modell för strategiskt arbete med försörjning och inköp, hjälper vi dig styra verksamheten mot identifierade mål.

Styrning_1500x489_Adda2.jpg
Riktlinjer för direktupphandling

När uppdaterade ni senast era riktlinjer för direktupphandling? Sedan februari finns utökade möjligheter att direktupphandla, men upphandlande myndigheter behöver ha riktlinjer på plats för direktupphandling för att efterleva upphandlingslagstiftningen. Adda AffärsConcept har hjälpt flera kunder att ta fram nya, och anpassat befintliga, riktlinjer för direktupphandling för ett mer effektivt nyttjande av regelverket och därmed kundens resurser. Det vill vi även stödja er med!

Kontakta oss för mer information!

För att lyckas med effektiv försörjning av varor och tjänster är det viktigt med väl underbyggda beslut, tydliga processer och ett fokus på verksamhetens övergripande mål och behov. Verksamhetsområdet för Styrning och analys erbjuder därför nedan tjänster. 

Tjänster inom Styrning och analys

• Analys av inköps- och upphandlingsverksamheten

Vi gör en grundläggande kartläggning och analys av er inköps- och upphandlingsverksamhet för att skapa en tydlig bild av nuläget och identifiera förslag på utvecklings- och kompetensinsatser.

Genom intervjuer, workshops och analys av arbetssätt, styrdokument, roller och kompetenser lägger vi grunden för organisationen att komma igång med att arbeta mer strategiskt längst med hela försörjningskedjan.

Då vi vet vilka förutsättningar som behövs för att strategiskt arbeta med försörjning och har gedigen kunskap inom det upphandlings- och affärsjuridiska området kan vi här ge er rättssäkra råd om vilka åtgärder som behöver prioriteras.

• Strategisk styrning inom inköp och upphandling

Med utgångspunkt i resultat från analyser och vår modell för strategisk försörjning hjälper våra affärsrådgivare er att gå från nuläge till identifierat nyläge genom att ta fram förslag på långsiktiga och hållbara försörjnings- och inköpsstrategier.

Vi skapar förutsättningar i er organisation för att arbeta strategiskt med försörjning och säkerställer ett effektivt arbetssätt som bidrar till att ni når era affärs- och verksamhetsmål.

Vi har genom flera års arbete inom ramen för inköp och upphandling i offentlig sektor tagit fram en egenutvecklad modell för strategisk försörjning som ligger till grund för vårt arbete.

• Inköpsanalys

Genom att samla in, bearbeta och analysera er inköpsdata gör vi en spendanalys. Analysen belyser era inköpsmönster, avtalstrohet och ger en tydlig överblick över era avtal och inköp.

En inköpsanalys är en grund i ett försörjningsstrategiskt arbete för att skapa bättre kontroll, effektivisera, synliggöra beslutsvägar och säkerställa uppföljning.

Våra affärsrådgivare har stor verksamhetskunskap och förståelse för förutsättningarna i offentlig verksamhet och vet vilka frågor som ska ställas.

• Kategoristyrning

Med kategoristyrning som strategiskt arbetssätt kan du på bästa sätt nyttja konkurrensen och utvecklingen på marknaden, säkerställa hållbara affärsrelationer och kostnadseffektiv försörjning.

Vi hjälper er att med utgångspunkt i en inköpsanalys lägga grunden för ett kategoristyrt inköp där varor och tjänster grupperas.

Kategoriarbetet kan hjälpa er att komma från oordning till struktur och tydligt ägarskap med en egen strategi för varje kategori. Vi skapar förutsättningar för er att arbeta strategiskt, satsa på verksamhetskritiska kategorier och uppnå styrande mål i form av till exempel kostnadsbesparingar eller hållbara inköp. 

Vi ger er en plattform och verktyg för att fortsätta det långsiktiga strategiarbetet på egen hand.

 

• Projekt- och förändringsledning

Våra affärsrådgivare stöttar er i det praktiska genomförandet av förändringsprojekt kopplade till försörjningsprocessen.

Genom tydliga mål för genomförandet och förankring i organisationen hjälper vi er verksamhet att få ett gemensamt fokus på försörjningsfrågorna, driva arbetet framåt och säkerställa en implementering av identifierade lösningar.

Vi arbetar alltid med kontinuerlig kompetensöverföring för att förankra och stärka kundens egna engagemang och kunskap i våra projekt.

• Contract management

Det är inte bara av vikt att planera kommande försörjning, utan även att följa upp om ett avtal faktiskt gav det som behovet avsåg och dess förväntade mål eller effekt.

Vi tar fram uppföljnings- och förvaltningsstrategier som ger bättre kontroll på och styrning över hur ni tillämpar era avtal. Vi hjälper er även med den praktiska analysen av era avtal för att maximera avtalstrohet, kostnadsbesparingar och minimera leverantörsrisker.  

Vi erbjuder ett helhetsperspektiv längst med hela försörjningsprocessen och återför erfarenheter från contract mangement till ständiga förbättringar i den långsiktiga försörjningen.

Kontakta oss

Hittar du inte vad du söker eller har generella frågor inom upphandling? Hör av dig! 

Emailsymbol2.png affarsconcept@adda.se

Telefonsymbol2.png 08-709 59 26

Våra affärsrådgivare

Här kan du läsa mer om oss som är specialiserade inom verksamhetsområdet Styrning och analys.

Mer om våra affärsrådgivare 

Projektskolan är en serie artiklar som vi lägger upp med jämna mellanrum med utgångspunkt i frågor som dyker upp på våra utbildningar i projektledning. Håll utkik på vår webb prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa nästa del.

I andra delen av projektskolan reder vi ut vilka falska vänner som finns inom upphandling och projektledning.