Medarbetare AffärsConcept

Här hittar du kontaktuppgifter till våra konsulter på AffärsConcept. Du kan även hitta kontaktuppgifter till andra medarbetare i koncernen genom att göra ett urval på arbetsområde eller koncern/bolag.

Delia Ander

Delia Ander

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
040 661 62 12
Mobil:
072 884 56 51
E-post:
Skicka här

Delia Ander arbetar som Senior Upphandlingskonsult på AffärsConcept sedan juni 2018 och genomför upphandlingar av tjänster och entreprenader. Hennes tjänst på AffärsConcept innefattar även rådgivning i upphandlingsfrågor, vara ombud vid överprövningar samt genomföra utredningar inom upphandlingsområdet. Delia har en Magisterexamen med inriktning i European Business Law and Administration från Lunds universitet, en fil.kand. med huvudämne handelsrätt/ EU-rätt från Lunds universitet och en juristexamen från Rumänsk Amerikanska Universitetet i Bukarest.

Gussun Albadri

Gussun Albadri

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 30
Mobil:
072 997 20 87
E-post:
Skicka här

Gussun arbetar med verksamhetskritiska upphandlingar med höga krav på kvalitet och leverans. Hon har stor förståelse för kopplingen mellan avtal och affärer och har ett helhetsperspektiv som resulterar i affärsmässiga avtal och hon hjälper kunden att uppnå sina övergripande mål. Hon har lång erfarenhet av projektledning och bred kompetens inom hela upphandlingsprocessen, från strategiarbete till implementering och uppföljning. Hon har även erfarenhet av specialförfaranden såsom förhandlat förfarande och selektivt förfarande samt att inrätta dynamiska inköpssystem.

I Gussuns roll som senior affärsrådgivare och jurist inom verksamhetsområdet Upphandlings- och affärsjuridik ingår även att vara ombud i överprövningsprocesser, genomföra rättsutredningar med riskavvägningar och rekommendationer, samt att kvalitetssäkra uppdrag med affärsmässighet i fokus. Som tillägg har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska och håller utbildningar inom offentlig upphandling och avtalsrätt. Gussun har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet.

John Torbjörnsson.jpg

John Torbjörnsson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
john.torbjornsson@adda.se
Mobil:
08 709 59 44
E-post:
Skicka här
Louise Grunberg.jpg

Louise Grünberg Petersson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 74
Mobil:
072 998 11 70
E-post:
Skicka här
William Jonsson.jpg

William Jonsson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 16
Mobil:
073 384 00 36
E-post:
Skicka här
Pernilla Rasiwala.jpg

Pernilla Carlsson Rasiwala

Verksamhetsområdeschef

Adda AffärsConcept

Telefon:
Mobil:
070-538 56 88
E-post:
Skicka här
Eugenia Arksand.jpg

Eugenia Arksand

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08- 709 59 24
Mobil:
072 176 19 14
E-post:
Skicka här
Silhuette_kvinna4.jpg

Petra Lowry

Senior Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08-7095502
Mobil:
072-1762188
E-post:
Skicka här

Petra är jurist (jur kand) med mångårig erfarenhet av offentlig upphandling. Petra har arbetat som upphandlingschef under många år, men har också genomfört upphandlingar av allt från större teknik-tunga utrustningar till spikmattor och intellektuella tjänster. Petra arbetar mycket med upphandlingsjuridisk rådgivning, utredningar och överprövnings-processer. Petra håller också gärna utbildningar inom offentlig upphandling och har ofta genomfört skräddarsydda, kundanpassade utbildningar inom upphandlingsområdet.