Medarbetare AffärsConcept

Här hittar du kontaktuppgifter till våra konsulter på AffärsConcept. Du kan även hitta kontaktuppgifter till andra medarbetare i koncernen genom att göra ett urval på arbetsområde eller koncern/bolag.

Carl-Erik Ewerts

Carl-Erik Ewerthz

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 69
Mobil:
076 526 90 69
E-post:
Skicka här

Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet.

Gustav Blomberg.jpg

Gustav Blomberg

Verksamhetsområdeschef

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 13
Mobil:
076 146 87 13
E-post:
Skicka här

Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a. försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Hannes Härfast

Hannes Härfast

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 41
Mobil:
072 370 41 18
E-post:
Skicka här

Hannes arbetar med upphandling, överprövning, utredning samt strategisk och juridisk rådgivning. Han genomför upphandlingar inom samtliga segment. Hannes har erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar kring strategiskt viktiga frågor inom offentlig upphandling och närliggande rätts- och ämnesområden. Han har läst juristprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning mot offentlig upphandling samt straff- och processrätt.

Heidi Karlander

Heidi Karlander

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 46
Mobil:
072 584 74 41
E-post:
Skicka här

Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

Jesper Nyreröd

Jesper Nyreröd

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 54
Mobil:
072 889 91 84
E-post:
Skicka här
Li Langemark_alt_bild_277x330.jpg

Li Langemark

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 59
Mobil:
072 999 42 99
E-post:
Skicka här

Li arbetar med upphandling, digitalisering, projektledning och rådgivning samt håller utbildning inom offentlig upphandling. Hon genomför framför allt upphandlingar inom IT och digitalisering med fokus på verksamhetssystem för bland annat hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Li arbetar även som projektledare inom införande av välfärdsteknik och annan teknik. Hon har mångårig erfarenhet av inköpsprojekt och upphandling hos offentlig sektor inom bland annat IT-system/verksamhetssystem, IT-drift, utbildningsverksamhet, välfärdsteknik och upphandling inom socialtjänsten.

Matilda Lindgren_webb.jpg

Matilda Lindgren

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 88
Mobil:
072 884 56 69
E-post:

Matilda arbetar med rådgivning om offentlig upphandling och håller utbildningar inom offentlig upphandling, hållbarhet i upphandlingar samt IT-upphandlingar. Till vardags tillhör Matilda verksamhetsområdet IT och digitalisering, där hon genomför upphandlingar av bl.a. konsulter, IT-system och hårdvaror i olika storlekar och med olika förfaranden. Matilda är jurist och retoriker med examen från Uppsala universitet.

Mårten Nyström Holm

Mårten Nyström Holm

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 31
Mobil:
072 884 56 58
E-post:
Skicka här

Mårten arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövningar. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena entreprenad, IT-tjänster och konsulttjänster samt projektleder samordnade upphandlingar. Mårten är jurist från Stockholms Universitet med inriktning mot offentlig upphandling och EU-rätt.

Gabriel Michélsen.png

Gabriel Michélsen

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08-709 59 28
Mobil:
070-984 08 74
E-post:
Skicka här
Alva Eriksson.jpg

Alva Eriksson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 82
Mobil:
070 984 07 74
E-post:
Skicka här

Alva arbetar med projektledning, digitalisering och rådgivning inom offentlig upphandling samt håller också utbildningar inom området. Hon genomför upphandlingar inom främst området IT och digitalisering, från konsulter till verksamhetssystem. Alva är jurist med examen från Örebro universitet.