Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

16 september 2019 Upphandling | Juridik | Event

Kundattraktivitet i offentlig sektor

Kan offentliga kunder bli mer attraktiva för att få in fler bra leverantörer på den offentliga marknaden? SKL Kommentus Inköpscentral bedriver tillsammans med Stockholms Universitet ett forskningsprojekt om offentliga aktörers förmåga att attrahera bra leverantörer, och förhoppningen är att forskningens resultat ska bidra till en bättre offentlig marknad för både kunder och leverantörer.

nyhets bild

David Fridner är doktorand i företagsekonomi på Stockholms universitet. Han har under de senaste två åren forskat om hur offentliga kunder kan förbättra sin förmåga att locka bra leverantörer. Tidigare forskning visar nämligen att kundorganisationer bör arbeta aktivt för att öka sin attraktivitet gentemot leverantörsledet.

- Trots den offentliga marknadens enorma ekonomiska och demokratiska betydelse så har forskning kring detta område varit ensidigt fokuserat på privata aktörer. Det finns med andra ord outforskad mark som känns viktig att gräva i, säger David.

För den offentliga sektorn blir det här särskilt viktigt på grund av både bristande konkurrens och risk för framtida kapacitetsbrist inom flera branscher, men också på grund av den kommande svåra ekonomiska situationen som Sverige kommer att ställas inför.

För ungefär ett år sedan gick SKL Kommentus Inköpscentral in i projektet.

- Vi behöver säkra att bra leverantörer fortsatt är intresserade av offentlig sektor i Sverige. Den ekonomiska situationen i Sverige kommer att kräva att vi får in bra anbud och att vi samverkar med näringslivet, säger Ted Stalte, ansvarig för leverantörsrelationer på SKL Kommentus Inköpscentral.

Stort engagemang från både kunder och leverantörer att få till bättre offentliga affärer

Datamaterialet består huvudsakligen av två intervjustudier där den ena är fokuserad på att förstå drivkrafter hos leverantörer, och den andra på att fånga in resonemang från kundsidan. Resultaten kommer att presenteras under ett halvdagsseminarium i november, där även en panel bestående av Innovationsföretagen, Sveriges Byggindustrier, Swedish Medtech, Timrå kommun och SKL Kommentus Inköpscentral analyserar forskningens resultat.

- Jag hoppas att resultaten ger offentliga kunder och beslutsfattare mer motivation och verktyg till att skapa goda leverantörsrelationer, säger David. Jag har blivit positivt överraskad av det engagemang som finns, både från kund- och leverantörssidan, att få till bättre offentliga affärer. Ett nödvändigt steg till en lyckad förändringsresa är att inte nöja sig med status quo.

Varför ska offentlig sektor och dess leverantörer komma och lyssna på seminariet?

- Det huvudsakliga bidraget i form av förändrade arbetssätt är inriktat till kundsidan: det handlar om hur, när och varför de bör sträva efter att bli en mer attraktiv kund. För leverantörer kan det dock vara intressant att få ökad inblick i hur kunder och leverantörer resonerat kring frågan, säger David.

- Det ger inspiration och verktyg till offentlig sektor kring hur de kan få ett bättre företagsklimat i de offentliga affärerna, och det ger leverantörer insikter om hur andra företag ser på kundattraktivitet, säger Ted.

Seminariet är den 29 november och är kostnadsfritt. Om du är intresserad av att ta del av Davids resultat kan du anmäla dig här.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar
Vill du ta del av Davids resultat?

Har du inte möjlighet att delta på plats så kommer du kunna ta del av seminariet ändå. Vi kommer att spela in seminariet och lägga ut filmen på vår webb i efterhand.