Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

15 maj 2024 Organisation | Hållbarhet | Upphandling | Ramavtal

Samarbeten och hållbarhetskrav i Addas hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågor utgör en viktig del av Addas dagliga verksamhet. Nu publiceras vår sjunde hållbarhetsrapport som redovisar koncernens arbete för ökad hållbarhet inom strategisk försörjning av varor och tjänster till offentlig sektor. Under 2023 fortsatte bland annat arbetet med hållbarhetskrav vid upphandlingar, samarbeten och minskad klimatpåverkan från resor och transporter.

nyhets bild

I samband med lanseringen har vi pratat med Addas hållbarhetschef, Peter Nohrstedt, om vilken roll hållbarhetsfrågor spelar, hur Adda arbetar idag och vad som är på gång framöver inom hållbarhet.

Peter ser ett ökat fokus kring hållbarhetsfrågor, men för att nå klimatmålen måste dessa frågor uppmärksammas ytterligare.

- Engagemanget har definitivt ökat och vi ser idag allt fler direktiv och förordningar från EU inom hållbarhetsområdet. En drivande faktor är hållbarhetsrapporteringsdirektivet samt direktivet om tillbörlig aktsamhet. Dessa lagstiftningar kommer att agera draglok och underlätta för många företag framöver. Men för att klara Parisavtalets mål om 1,5 graders temperaturökning måste vi öka takten. Ju längre vi väntar desto större blir konsekvenserna i form av väderhändelser, mänskligt lidande och kostnader, säger Peter.

Adda lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågor och arbetar aktivt med att driva dessa, både internt och externt.

- För oss är det viktigt att fokusera på de hållbarhetsaspekter med störst risk för negativ påverkan på människa, samhälle och miljö, men också områden där det finns möjlighet att inspirera marknaden att bli mer hållbar. Detta gör vi för att hjälpa våra kunder att nå deras ambitioner och mål.

Inköpscentralsverksamheten utgör en stor del av hållbarhetsarbetet och Adda arbetar ständigt för att upprätthålla träffsäkra hållbarhetskrav i avtal och upphandlingar. Under 2023 tecknades bland annat ett nytt ramavtal för järnhandelsvaror, där kemikalier för drift och underhåll lyfts ut som ett eget anbudsområde. I avtalet ställs krav på leverantörens kompetens att ge kvalificerad rådgivning kring kemikalier och säker kemikaliehantering.

- Hållbarhetskraven ska hjälpa oss att undvika hälso- och miljöskadliga kemiska ämnen i varor, minska transporters klimatpåverkan och säkerställa att varor och tjänster produceras med så liten negativ påverkan på människor, samhälle och miljö som möjligt.

Samarbeten har alltid varit en självklar del av Addas arbete inom hållbarhetsfrågor.

Samarbeten är också en stor del av Addas hållbarhetsarbete. Under 2023 lanserades till exempel den digitala möbelkatalogen, där det är enkelt att välja bland hållbara alternativ från Addas olika ramavtal. Katalogen är ett resultat av ett internt samarbete mellan olika avdelningar. Även externa samarbeten spelar en viktig roll.

- Samarbeten har alltid varit en självklar del av Addas arbete inom hållbarhetsfrågor. Genom vårt nära samarbete med Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling delas till exempel kompetens och resurser i form av erfarenhetsutbyte, gemensamma krav och kriterier och delade resultat.

Ett exempel på samarbetet är uppdateringen av de nya villkoren för hållbara leveranskedjor. Uppdateringen är ett omfattande arbete som Adda tillsammans med Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling och Upphandlingsmyndigheten arbetat med under tre års tid. Projektet har nu gått i mål och implementeras i regionerna och Addas upphandlingar.

Ta del av hållbarhetsrapporten

Vill du läsa mer om Addas arbete inom hållbarhetsfrågor? Här kan du ta del av hållbarhetsrapporten för 2023 i sin helhet.

Hållbarhetsrapport

Här kan du läsa Addas hållbarhetsrapport för 2023.

Adda hållbarhetsrapport 2023

Kontakt person bild
Peter Nohrstedt
Hållbarhetschef
Adda, Adda Inköpscentral
08 709 59 07
072 546 15 27