Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

30 januari 2019 Ramavtal

Uppdrag granskning om inkassotjänster

SVT:s program Uppdrag granskning som sänds onsdagen den 30 januari, undersöker orsakerna till den kraftiga ökning av ärenden från regionerna till Kronofogden. I samband med det intervjuades SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) om sitt ramavtal för inkassotjänster.

nyhets bild

I SVTs granskning har representanter för inkassobolag, regioner och kommuner intervjuats. Uppdrag granskning har även tittat på SKIs ramavtal Inkassotjänster 2014 och den modell som avtalet bygger på.

- I affärsmodellen finns incitament som riskerar att driva fler ärenden från kommuner och regioner till inkassobolagen och vidare från inkassobolagen till Kronofogden, berättar Olof Molander, affärsområdeschef för SKI som intervjuas i programmet, och det här är så klart något vi tar ansvar för.

Möjligheter att anpassa ramavtalet

När Uppdrag granskning inledde sin undersökning uppmärksammades SKI på incitamenten i affärsmodellen. Ramavtalet möjliggör redan idag för kommuner och regioner att reglera hur den här typen av skulder ska hanteras, till exempel genom att sätta tids- och beloppsgränser på ärenden som inkassobolaget får skicka vidare till Kronofogden. Men informationen om detta har inte varit tillräcklig.

-Vi har brustit i vår kommunikation och inte varit tillräckligt tydliga med vilka möjligheter som finns att faktiskt anpassa flödet av ärenden till inkasso och det är olyckligt, säger Olof Molander. Han förklarar vidare att information gått ut under hösten till de som använder ramavtalet för att tydliggöra det handlingsutrymme som finns.

Åtgärder för ett bättre avtal och uppföljning

Utöver förbättrad kommunikation har SKI vidtagit flera ytterligare åtgärder. Bland annat har SKI en dialog med leverantören Intrum och kunder för att komma fram hur avtalet tillämpas. Information har också gått ut till SKL och regionernas ekonomidirektörer.

Arbetet med en eventuell ny upphandling av inkassotjänster kommer påbörjas under våren. Inför det arbetet kommer SKI föra samtal med alla aktörer på marknaden inklusive Kronofogdemyndigheten, för att se om man kan hitta en affärsmodell och gemensamma riktlinjer som hjälper till att få fram ett avtal som inte har dessa konsekvenser.

- Vi har också påbörjat arbetet med att se över våra rutiner för avtalsuppföljning för att säkra att våra avtal inte får negativa effekter för enskilda individer, säger Olof Molander.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar