Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

13 juni 2024

Nytt ramavtal för Inkasso- och påminnelsetjänster 2023

1 september 2024 är Inkasso- och påminnelsetjänster 2023 klar för avrop. Avtalet erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering. Fokus i avtalet har varit att ge gäldenärerna rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigt skede av indrivningen. 

nyhets bild

Inkasso- och påminnelsetjänster 2023 ersätter befintligt ramavtal Inkasso- och påminnelsetjänster 2019 som går att avropa på tills 2024-09-20. 

Ramavtalet omfattar ett heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering. Det ska möjliggöra anpassning till kundens specifika riktlinjer och rutiner inom kravhantering. Avtalet omfattar tre delområden:kommuner och regioner, fastighet och bostad samt energi och VA.

Vi har pratat med upphandlaren Mia Rydergren, kategori- och avtalsansvarig Charlotte Dagnäs och hållbarhetsstrategen Emilia Broniarczyk på Adda om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

Hur har upphandlingen gått?

- Upphandlingsarbetet har gått bra och vi är nöjda med det nya avtalet. Vi fick in flera anbud på de tre delområden som vi annonserade, vilket var mycket bra, berättar Mia Rydergren, upphandlare på Adda.

Vid offentlig upphandling får alla leverantörer på marknaden möjlighet att delta på lika villkor. Leverantörer som är intresserade av att delta lämnar sina anbud baserade på den efterfrågade kvalitén och specifikationerna.

- Vi vill också framföra ett stort tack till deltagarna i vår referensgrupp för deras engagemang. Inför upphandlingsarbetet hade vi dialoger med leverantörer, branschorganisationen och kunder. Att få in synpunkter från andra har haft en stor betydelse för upphandlingen, fortsätter Mia Rydergren. 

Sunda inkassotjänster med gäldenären i fokus

- Vi ställde krav att leverantören ska ha sunda inkassotjänster som syftar till att gäldenärer behandlas rättvist och etiskt korrekt vid utförande av tjänsten, berättar Emilia Broniarczyk, hållbarhetsstrateg på Adda.

Kraven innebar att leverantören ska vidta extra försiktighetsåtgärder för utsatta gäldenärer gällande deras hälsotillstånd, stora livhändelser, barns situation eller om de har begränsad kunskap om ekonomiska frågor. 

- Vi ställde även krav på god tillgänglighet hos leverantören, digitalt via deras webb och hos kundsupport för våra kunder och gäldenärer. Leverantören ska anpassa sitt arbetssätt till kundernas specifika verksamheter och riktlinjer för fakturering samt kravverksamhet, säger Charlotte Dagnäs, kategoriansvarig/avtalsansvarig på Adda.

Det nya ramavtalet har fortsatt fokus på en effektiv indrivning utan att gäldenärerna ska drabbas av onödiga kostnader. Vi har värderat vikten av att motverka överskuldsättning genom att utvärdera leverantörens arbetsinsatser och arbetssätt.

- Som i tidigare avtal kan kunderna avropa tillvalstjänster så som proaktiva varningsbrev, telefonsamtal och sms. Det bidrar till att det finns fler sätt att skicka påminnelser till gäldenärerna, berättar Mia Rydergren.

Arbetar mot klimatneutral datalagring

- En stor skillnad från det tidigare avtalet är att vi har ställt krav på att leverantören ska ta fram en målsättning för klimatneutral datalagring. Inkassobranschen blir mer IT-inriktad och har stora leverantörer som blir allt mer digitaliserad och det kräver stora datacenter. Det är därför viktigt att driva utvecklingen mot en klimatneutral datalagring eftersom dagens datacenter har en stor påverkan på miljön, berättar Emilia Broniarczyk. 

Till sist, vad är ni mest nöjda med?

- Att vi har fått till ett heltäckande ramavtal där leverantören ska ta hänsyn till kundernas specifika riktlinjer och policy inom kravhantering. Vi är nöjda att gäldenärerna getts ett stort fokus för att undvika överskuldsättning. Det tycker vi är viktigt, inte minst med tanke på nuvarande ekonomiska läge, avslutar Charlotte Dagnäs.

Vill du veta mer om det nya avtalet?

Här kan du läsa mer om Inkasso- och påminnelsetjänster 2023

Kontakt person bild
Mia Rydergren
IT-upphandlare
Adda Inköpscentral
08 709 55 83
072 889 91 72
Kontakt person bild
Charlotte Dagnäs
Kategoriansvarig professionella tjänster
Adda Inköpscentral
08 709 59 86
072 584 74 47