Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

30 september 2022 Utbildningar | Upphandling

Vad är egentligen DIS?

Dynamiska inköpssystem (DIS) är ett flexibelt verktyg som ger många fördelar för såväl upphandlande organisationer som leverantörer. Adda AffärsConcepts jurister och affärsrådgivare Gussun Albadri och Linnea Jonze beskriver hur det fungerar.

nyhets bild

Användning av DIS ökar både i Sverige och utomlands, på grund av flexibiliteten som systemet innebär. Systemet liknar en vanlig upphandling, men erbjuder en snabbare process eftersom beställaren redan har en pool av kvalificerade leverantörer att vända sig till när ett behov uppstår. Metoden har likheter med både förnyad konkurrensutsättning vid beställning från ett ramavtal och upphandlingar genom selektivt förfarande.

Dock finns det en stor skillnad mot vanliga ramavtal – det är möjligt för nya leverantörer att ansöka om att delta under hela giltighetstiden vilket ger ökad konkurrens och större flexibilitet.

Inrättande av DIS sker i två steg:

  1. Systemet inrättas – Kvalificering av inkomna ansökningar. När systemet är i drift sker annonsering löpande och eventuella nya ansökningar bedöms och kvalificeras.
  2. Beställning genomförs och kontrakt tecknas.

Stöd vid inrättande av DIS

Adda AffärsConcept kan stötta dig genom hela processen om du vill inrätta ett DIS. Kontakta Gussun Albadri för mer information och offert.

Kurs i DIS

Vi erbjuder en endagskurs som handlar om DIS. Kursens syfte är att beskriva den rättsliga ramen som gäller för DIS och tillhandahålla praktisk information om hur ett DIS kan inrättas och användas. Under kursen får deltagarna bland annat lära sig om hur man inrättar ett DIS, hur leverantörer kan ansluta sig och för vilka tjänster/ varor/ entreprenader som det är lämpligt att använda systemet. Deltagaren får också kunskap om möjligheterna att inrätta ett DIS enligt reglerna som gäller för upphandlingar under tröskelvärdet.

Vill du veta mer om kursen och anmäla dig - skicka ett mejl till utbildning@adda.se 

Några fördelar med DIS

  • Antal leverantörer får inte begränsas
  • Det är möjligt för nya leverantörer att ansöka om att delta under hela giltighetstiden.
  • Den upphandlande organisationen kan både inför inrättande av ett DIS och även under hela giltighetstiden marknadsföra systemet för att få in nya lämpliga leverantörer och nå ökad konkurrens.
  • Den upphandlande organisationen stor möjlighet att hitta rätt kompetens till varje enskilt uppdrag. 
  • Giltighetstiden på systemet är inte begränsad enligt lag.

 

Har du frågor om DIS?
Kontakt person bild
Gussun Albadri
Affärsrådgivare
Adda AffärsConcept
08 709 55 30
072 997 20 87

Adda AffärsConcept är ett nyfiket och vasst bolag inom Adda-koncernen som arbetar med affärsrådgivning kopplat till offentlig sektor. Vi erbjuder juridiska och försörjningsstrategiska tjänster inom offentlig upphandling och inköp som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.