Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

20 september 2022 Samhällsbyggnad | Hållbarhet | Upphandling | Ramavtal

Hållbart ramavtal för klottersanering förenklar för kommunerna

Stadens offentliga miljöer ska upplevas som trygga och inbjudande platser att vistas på. En nedklottrad yta som inte saneras genererar snart nytt klotter. Studier visar att klotter bidrar till ökad skadegörelse och känslor av otrygghet, vilket i slutändan gör att människor börjar undvika områden med klotter och att områdets attraktivitet minskar. Sedan ett och ett halvt år tillbaka erbjuder Adda Inköpscentral ett ramavtal för klottersanering.

nyhets bild

Ramavtalet ska underlätta för kommuner att få klottersanering och klotterskydd av god kvalitet och med hållbarhetskrav för både tjänsten och produkterna som används vid sanering. Lidingö Stad är en av de avropande kommunerna. Per Jungstedt är teknisk koordinator på marksidan i Lidingö Stad:

- Jag har driftansvaret, och har kontakt med den ramavtalsleverantör som vi har tecknat leveransavtal med på ramavtalet. Jag ansvarar för stadens klottersanering. I arbetet bevakar jag rutinerna och de ärenden som vi har och att vår klottersanerare utför uppdragen. Det ingår också att följa upp och kontrollera utfört arbete och debitering, berättar Per.

I vilken utsträckning använder ni avtalet?

- Jag skulle säga att vi skickar ärenden till entreprenören dagligen.

Klotter saneras på vardagar, inom 24 timmar från beställning. Akuta åtgärder ska ske inom 12 timmar.

Vilka är era erfarenheter av att använda avtalet, hur fungerar det?

- Väldigt bra! Saneringar utförs i tid, när vi önskar, och jobbet dokumenteras väl. Fakturering från ramavtalsleverantören sker månadsvis med hänvisning till stadens ärendenummer, vilket gör hela den processen enkel för oss. De polisanmäler också varje ärende i sina rutiner i avtalet, säger Per.

Leverantörerna ska också bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara leveranskedjor. Saneringskemikalier ska uppfylla de ställda kemikaliekraven och saneringsvatten måste omhändertas på en godkänd anläggning. Vidare ska de fordon och arbetsmaskiner som används vid transporter och utförande av uppdraget uppfylla särskilda krav. I storstadsområdena är dessutom kraven skärpta.

Har ni fått den hjälp ni önskar, både från leverantör och Adda Inköpscentral?

- Ja. Upphandlingen tog hänsyn till våra synpunkter, när den genomfördes. I övrigt har vi inte behövt stöttning i någon större utsträckning från Adda. Allting fungerar bra, det är enkelt att komma i gång och avropa. Inga problem.

Är du också intresserad av att börja använda ramavtalet? Läs mer här, eller kontakta kategoriansvarig Henrik Ellung.

 

Kontakt person bild
Henrik Ellung
Kategoriansvarig gata och park
Adda Inköpscentral
08 709 55 45
072 994 61 60

Här kan du läsa mer om ramavtalet, ta del av de stöddokument som Inköpscentralen tagit fram, se vilka som är leverantörer med mera.