Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

31 augusti 2022

Digitalisering skapar stora möjligheter att effektivisera och förenkla arbeten

Det har Lerums kommun tagit fasta på och kompetensutvecklar därför alla anställda för att kunna jobba med verksamhetsutveckling i en digital tid. 
– Vi behöver steppa upp för att klara det som förväntas av oss som kommun, säger Zaneta Lundberg, digitaliseringsstrateg på Lerums kommun. 

nyhets bild

Lerums kommun ett par mil öster om Göteborg skiljer sig inte nämnvärt från andra mellanstora kommuner i Sverige. Kommunen har cirka 3 000 anställda och brottas med liknande utmaningar som många andra kommuner, som exempelvis svårigheten att hitta arbetskraft med rätt kompetens och rekrytera inom bristyrken som lärare och sjuksköterskor. 

Det som kanske särskiljer Lerums kommun är en högre konkurrens om de allra vassaste kompetenserna. Inte bara från närliggande kommuner, näringslivet är också starkt i regionen, samtidigt som relativt korta avstånd och bra kommunikationer gör att den som är eftertraktad ofta har många valmöjligheter. 

För att upprätthålla sin förmåga som organisation och arbetsgivare har kommunen nu påbörjat ett projekt med fokus på kompetensutveckling inom digitalisering. 

– I projektet har vi identifierat vilken kompetens som vi behöver för att kunna bedriva verksamhetsutveckling i en digital tid och därefter börjat matcha våra behov mot olika utbildningar, säger Zaneta Lundberg. 

Medarbetarna måste förstå vilka möjligheter digitaliseringen ger

För offentlig sektor har digitala verktyg blivit hjälpmedel för att upprätthålla välfärden när konkurrens om arbetskraften hårdnar och den äldre delen av befolkningen ökar. Därför är det också viktigt att skapa förståelse hos medarbetarna kring vilka möjligheter digitaliseringen ger och samtidigt öka kompetensen för att använda digitalisering som metod för att ständig utveckla vår kommun.

– Det handlar om den gemensamma förståelse för vad digitalisering är och hur vi ska inkludera den i vår vardag. För att kunna göra detta behöver vi en bra grund att stå på så att vi vågar tänka nytt. Vi vill skapa den kraften i hela organisationen och i alla roller, säger Zaneta Lundberg och fortsätter: 

– Kompetenshöjning och att inkludera digitaliseringskompetens i rekryteringsprocessen är otroligt viktigt. Vi vet att våra roller kommer att förändras och vi behöver se över våra verktyg samtidigt som vi balanserar våran kompetens så att vi klarar av förväntningar som finns på oss som kommun samt förverkliga den politiska viljeinriktningen.

Fokus på digitalisering och kompetensutveckling i medarbetarsamtal

Digitalisering och kompetensutveckling har redan fått ett större fokus i medarbetarsamtal och vid nyrekryteringar. Att alla ges samma villkor oavsett arbetsplats är en grundförutsättning, ett exempel är möjligheten för kompetensväxling. 

– Det handlar både om att ta tillvara på den kompetens man har med sig sedan tidigare och att fylla på med ny kunskap. Kunskap i kombination med personliga egenskaper så som kreativitet och nyfikenhet skapar kompetens, säger Zaneta Lundberg. 

Att införa nya metoder för kompetensutveckling i en organisation som en kommun som innefattar medarbetare med en rad olika yrken innebär så klart också utmaningar. En av dem är att ge medarbetarna en tydlig bild av vad kompetensutvecklingen innebär. Digitala arbetssätt innebär exempelvis inte att alla ska bli it-tekniker. 

– En del medarbetare har pekat på att man har behov av att öka tekniska färdigheter. Men idag utvecklas alla tekniska system så pass fort att sådana utbildningar snabbt blir inaktuella men vi kommer ändå inkludera den delen lite senare, just för att skapa trygghet vid användning av digitala verktyg, säger Zaneta Lundberg. 

Att frigöra tid är en utmaning men vi har inget val

En annan utmaning är som alltid att frigöra tid.
– Vi har redan utmaningar med bemanning och överfulla kalendrar. Då kan man ju fråga sig hur ska detta göras och försöka hitta lösningar som möjliggör denna satsning, säger Zaneta Lundberg. . 

Men samtidigt finns det inget val. Att inte kompetensutveckla kommer vara förödande för en organisation på längre sikt. Kompetensutveckling bör ses som en långsiktig investering, menar Zaneta Lundberg. 

– Då kommer vi förlora värdefulla medarbetare som kan välja mer stimulerande och utvecklande arbetsplatser, eller ha medarbetare som kanske inte länge kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt för de saknas en viss kompetens. Ju fler kompetenta medarbetare vi har desto tryggare blir de i sin roll och då kan de utföra sitt arbete på ett bättre och effektivare sätt, säger hon. 

Vad hoppas ni blir resultatet av satsningarna? 

–Nöjda medarbetare som stimuleras av förändringar från omvärlden, nyfikenhet och förståelse för hur ens egen roll kan komma att förändras och en insikt om vilka kompetenser som då kan behövas. Även att vår organisation har en bild av hur vi påverkas av förändringarna så vi kan identifiera och planera utbildningsinsatser och rekrytering av relevant kompetens i god tid. Rätt person med rätt kompetens i rätt tid och på rätt plats.

Kommentarer (2)
Stig Wallin
1. Skrivet den 27 mars 2023 kl. 16.45
Hur har det gått med det digitala ledarskapet som en avgörande förutsättning för kommunens digitalisering som Helena Sandqvist skrev den 11/9-2022 ? Har det hamnat i papperskorgen
Helene Sandqvist
2. Skrivet den 11 september 2022 kl. 17.45

Glöm inte det digitala ledarskapet som en avgörande förutsättning.

Skriv en kommentar