Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

12 maj 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

Nätverk driver på hållbar utveckling hos kommunerna

För sju år sedan, när fler och fler kommuner började arbeta strategiskt med hållbarhet i sina inköpsprocesser, startades ett hållbarhetsnätverk med fokus på upphandling som Adda idag administrerar.

- Om vi ska lyckas göra mesta möjliga för miljön är det viktigt att vi delar med oss både av våra bästa exempel och de misstag vi gjort, säger Lisa Pedersen i Malmö stad och medlem i nätverket.

news-icon

Nätverket 5 maj 2022

I dag består nätverket av 15 kommuner, Polismyndigheten och Adda. Samtliga deltagare arbetar som hållbarhetsstrateger eller liknande. Majoriteten arbetar på inköpsenheten, men vissa på en miljöförvaltning.

- Det finns många kompetenta människor att nätverka med för att stärka upp kunskaperna inom antingen hållbarhets- eller upphandlingsområdet, men det som är så speciellt med just det här nätverket är att vi har samlat ihop de förhållandevis få personer i landet som har djup kunskap i hållbarhetsfrågorna och samtidigt arbetar med upphandlingsfrågorna i praktiken, berättar Anna Hallin från Kungsbacka kommun. Det innebär unika möjligheter att få bolla frågorna med andra som talar samma språk och faktiskt förstår utmaningarna fullt ut. Eftersom vi ofta ställs inför samma frågeställningar kan vi hjälpa varandra med goda exempel, eller varna för fallgropar vi själva trampat i.

Kunskapsutbyte, energi och inspiration

Nätverkets syfte är att utbyta erfarenheter och tillsammans driva utvecklingen framåt i ett högre tempo. Adda och hållbarhetsstrategen Mia Berg administrerar nätverket och anordnar träffarna, som sker två gånger per år, utifrån deltagarnas önskemål.

- Att arbeta med nätverket ger så otroligt mycket, inte bara i form av kunskapsutbyte utan också i energi och inspiration. Det är en fantastisk möjlighet att ha 25 kompetenta kollegor runt om i landet att vända sig till i sitt arbete. Och kompetensen är hög, för att delta i nätverket krävs att man arbetar till minst 80% av sin tjänst med just hållbarhetsfrågor kopplat till upphandlingar, säger Mia Berg.

Lisa Pedersen från Malmö stad är med i nätverket för att kunna bolla utmaningar inom området med andra som är i samma situation.

- Vi som arbetar med miljö och upphandling är ofta engagerade inom många olika typer av områden och då är det svårt att bli expert inom samtliga varför det är än viktigare att dela. Jag älskar att alla i nätverket är snabba och generösa på att dela med sig av sina kunskaper. Det finns inte resurser nog för att varje upphandlande myndighet själv ska uppfinna hjulet inom alla områden utan det som gör att vi tillsammans kan ta oss längre är att dela och återanvända goda exempel, säger Lisa Pedersen.

"Gemensamt tar vi kliv framåt och påverkar branschen"

Inom nätverket finns dessutom tre undergrupper: transport, cirkulär ekonomi och uppföljning. Medlemmarna väljer själva vilka de vill delta i och sätter agendan för mötena. I grupperna går de på djupet i varje enskild fråga och ser till att ständigt vara uppdaterad på vad som händer inom området.

Lisa Pedersen deltar i undergruppen transporter. De har möte en gång i månaden där de delar med sig av goda exempel samt bjuder in aktörer från branschen till dialoger.

- Gemensamt kan vi ta kliv framåt och påverka branschen, menar Lisa Pedersen.

Under de senaste åren har nätverket fått bidrag från Sveriges kommuner och regioner som använts till träffarna, och bidraget har möjliggjort att alla organisationer kunnat delta i träffarna som varit.

Arbetar ni med hållbar offentlig upphandling, har en dedikerad hållbarhetsstrateg till detta och vill delta i nätverket? Kontakta Mia Berg!

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar
Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet
Kontakt person bild

Marilouise Berg

Hållbarhetsstrateg
Adda Inköpscentral
040 685 25 93
072 997 20 85