24 november 2022 Upphandling | Ramavtal | Fastighet och förvaltning

Nytt fordonsavtal med tydliga krav på säkerhet och hållbarhet

I dag är ramavtalet Fordon 2022 klart för avrop. Avtalet ger kommuner och regioner tillgång till ett stort utbud av personbilar och transportfordon. I upphandlingen har Adda Inköpscentral haft ett ännu större fokus på att öka utbudet av miljöfordon, det vill säga fordon som drivs med förnybara drivmedel samt bränslesnåla bensin- eller dieselbilar.

Inför avtalsstarten passade vi på att prata lite med kategoriansvarig Torunn Acking, upphandlaren Johan Stenberg och hållbarhetsstrategen Ylva Svedenmark. De fick svara på frågor om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

Hur har upphandlingen gått?

– Den har gått bra. Vi fick en bra start i förstudiearbetet där vi utgick mycket från de förändringsbehov som hade identifierats i vårt nuvarande ramavtal Fordon 2018, berättar Torunn.

– Förändringsbehoven tog vi sedan med oss till kund- och leverantörsdialogerna för att få dem bekräftade och förankrade. Dessutom fångade vi upp en del andra synpunkter och feedback som togs med i upphandlingen, lägger Johan till.

– Vi har lyckats hålla vår tidplan bra och kan därför lansera det nya avtalet lite mer än två månader innan nuvarande avtal löper ut, berättar Torunn och konstaterar att femton leverantörer tilldelats på det nya avtalet.   

Vad är bra med det nya ramavtalet?

– Vi är väldigt glada att vi fått till ett avtal med så många leverantörer och modeller. Utbudet täcker de flesta behoven hos våra kunder och många modeller hör till de nyaste med avancerad teknologi, berättar Johan.

– Kunden får dessutom en bra affär då livscykelkostnaden (LCC) alltid måste tas hänsyn till vid avrop, menar Torunn.

– Sist men inte minst ställer vi krav på både miljö och säkerhet. Du som kund har dessutom stora möjligheter att spetsa till kraven efter din organisations mål och behov, berättar Ylva.

Vad är den största skillnaden från tidigare ramavtal?

– Framförallt har vi ett större fokus på miljöfordon än tidigare. Kraven och villkoren i nya avtalet är satta så att nya miljöfordon lättare ska kunna tillkomma under avtalsperioden, medan det blir svårare att lägga till vissa fossildrivna fordon, berättar Ylva.   

Varför ska jag använda det här avtalet?

– Du sparar tid och resurser jämfört med om du gör en egen upphandling. Du kan också känna dig trygg med att vi ställt relevanta krav på framförallt säkerhet och hållbarhet, säger Torunn.

Till sist, vad är ni mest nöjda med?

– Att vi med hjälp av ramavtalet kan underlätta för organisationer att köpa miljöfordon för att nå sina egna och Sveriges klimatmål. Vi medverkar också till ökad trafiksäkerhet, avslutar Torunn.

Läs mer om Fordon 2022 här