Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

9 juni 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

Nytt stöd hjälper kommuner och regioner att följa upp kemikaliekrav

Nu finns resultaten från KemKollen tillgängliga och sökbara via Mina sidor på vår webbplats. I KemKollen har kemiska laboratorieanalyser utförts på varor från kommuners och regioners egna avtal för att ta reda på om varorna innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier och om varorna uppfyller kemikaliekraven i avtalen.

nyhets bild

Analysresultaten delas till kommuner och regioner. På så vis får varje upphandlande myndighet tillgång till en betydligt större mängd resultat än om varje organisation skulle göra uppföljningarna på egen hand. 

I databasen finns samtliga analysresultat från KemKollen. Analysresultaten kan användas av er som upphandlande myndighet i dialog med era leverantörer när befintliga avtal följs upp och när nya sortiment tas fram i förarbetet till ny upphandling.

- Aktuell hållbarhets kommunrankning visar att kommuner och regioner i allt mindre utsträckning har en politisk antagen kemikalieplan. Resultaten från KemKollen kan fungera som ett stöd i kommuner och regioners arbete med att begränsa miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor som upphandlas, säger Anna Löfström, hållbarhetsstrateg på Adda Inköpscentral och fortsätter:

- När ni följer upp kemikaliekraven i ert avtal kan ni jämföra värden i databasen med gränsvärdena som ni har för motsvarande varor i ert avtal. Kontakta er leverantör om värdena överstiger era avtalade gränsvärden och hänvisa till KemKollens resultat. Be sedan leverantören att visa med analysrapport att era avtalade krav uppfylls för varorna i ert sortiment.

KemKollen är ett samarbete mellan Adda, Regionernas kansli för hållbar upphandling, Trossa och Stockholms universitet.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Läs mer om KemKollen och ta del av studierna Mjukt och tryggt och Plastic Fantastic.

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet