9 juni 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

Nytt stöd hjälper kommuner och regioner att följa upp kemikaliekrav

Nu finns resultaten från KemKollen tillgängliga och sökbara via Mina sidor på vår webbplats. I KemKollen har kemiska laboratorieanalyser utförts på varor från kommuners och regioners egna avtal för att ta reda på om varorna innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier och om varorna uppfyller kemikaliekraven i avtalen.

Analysresultaten delas till kommuner och regioner. På så vis får varje upphandlande myndighet tillgång till en betydligt större mängd resultat än om varje organisation skulle göra uppföljningarna på egen hand. 

I databasen finns samtliga analysresultat från KemKollen. Analysresultaten kan användas av er som upphandlande myndighet i dialog med era leverantörer när befintliga avtal följs upp och när nya sortiment tas fram i förarbetet till ny upphandling.

- Aktuell hållbarhets kommunrankning visar att kommuner och regioner i allt mindre utsträckning har en politisk antagen kemikalieplan. Resultaten från KemKollen kan fungera som ett stöd i kommuner och regioners arbete med att begränsa miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor som upphandlas, säger Anna Löfström, hållbarhetsstrateg på Adda Inköpscentral och fortsätter:

- När ni följer upp kemikaliekraven i ert avtal kan ni jämföra värden i databasen med gränsvärdena som ni har för motsvarande varor i ert avtal. Kontakta er leverantör om värdena överstiger era avtalade gränsvärden och hänvisa till KemKollens resultat. Be sedan leverantören att visa med analysrapport att era avtalade krav uppfylls för varorna i ert sortiment.

KemKollen är ett samarbete mellan Adda, Regionernas kansli för hållbar upphandling, Trossa och Stockholms universitet.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar