1 november 2022 Hållbarhet | Upphandling | Ramavtal | Fastighet och förvaltning

Populärt ramavtal med vässade hållbarhetskrav klart för avrop

Nu är ramavtalet Park och lekplatsutrustning klart för avrop. Vi passade på att prata lite med kategori- och avtalsansvarig Henrik Ellung, upphandlaren Ylva Bergvall Granqvist och hållbarhetsstrategen Mia Berg på Inköpscentralen om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

Hur har upphandlingen gått?

- Upphandlingen har gått bra och intresset med att bli en framtida leverantör på detta avtal var stort, vilket medförde att väldigt många anbud inkom. Det är glädjande och viktigt för att kunna erbjuda våra kunder ett brett sortiment, berättar Ylva Bergvall Granqvist.

Vad är bra med det nya ramavtalet?

- Det kommande avtalet kommer att erbjuda våra kunder fler leverantörer att kunna vända sig för att tillgodo se sitt behov av produkter och tjänster inom området park och lekplatsutrustning, säger Henrik Ellung. Den största nyttan kommer även fortsättningsvis vara enkelheten att avropa från avtalet, något vi vet uppskattas av våra avropande kunder.

Vad är den största skillnaden från tidigare ramavtal?

- Vi har två nya avtalsområden, lekplatsbesiktning och rening av sand och andra underlag. Rening av sand upplever vi ligger i tiden och innebär en stor kostnadsbesparing för kunden och är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, fortsätter Henrik.

- Generellt har kraven gällande hållbarhet skruvats upp jämfört med det tidigare avtalet och en omfattande utvärdering har gjorts för att säkerställa att antagna leverantörer uppfyller ställda krav, säger Mia Berg.

Till sist, vad är ni mest nöjda med?

- Att vi åter kan erbjuda ett uppdaterat och relevant avtal för park och lekplats som vi tror kommer att bli minst lika populärt som det tidigare eftersom det är så enkelt att använda. Vi är övertygade att fler kunder kommer att finna nytta i avtalet, eftersom det kommer att underlätta i deras vardag, säger Henrik. 

Vill du läsa mer om nya Park- och lekplatsutrustning? Klicka här!