29 augusti 2022 Krönika

Samverkan är nyckeln till våra samhällsutmaningar

Vi står inför flera samhällsutmaningar där globala situationer påverkar vår vardag. Klimatet, pandemin, kriget i Ukraina, inflationen, eller materiel- och komponentbrister i de globala försörjningskedjorna är några av dem. Därmed blir det också så tydligt att vi behöver samarbeta för att möta dessa utmaningar, både på en lokal, nationell och internationell nivå, skriver Eva-Lotta Löwstedt Lundell i sin krönika. 

Folkmassa på torg

(Bild: MostPhotos)

Semestertider och skoluppehåll har nu passerat för den här sommaren och tillvaron börjar återgå till rutiner och arbete. Oavsett om vi befinner oss på ledighet eller på jobbet är samverkan och samarbete en del av livet. Jag skulle nog påstå att vi generellt är ganska bra på att samarbeta i Sverige. Vi klarar oss själva till en viss nivå, men sen behöver vi andra människor. Dels för att må bra och känna tillhörighet, men vi behöver också andras kompetens, skapa nya idéer och ge olika perspektiv. Ibland kan det också vara ett par extra armar som behövs.

Addas uppdrag handlar till stor del om att samverka och samarbeta. Hela utgångspunkten är att ge mer värde till fler genom att använda vår samlade kraft och kunskap.

Samarbete blir ännu viktigare i framtiden

Vi står inför flera samhällsutmaningar där globala situationer påverkar vår vardag. Klimatet, pandemin, kriget i Ukraina, inflationen, eller materiel- och komponentbrister i de globala försörjningskedjorna är några av dem. Det har aldrig varit så tydligt att vi är världsmedborgare där länders agerande och utmaningar påverkar varandra som det är nu. Därmed blir det också så tydligt att vi behöver samarbeta för att möta dessa utmaningar, både på en lokal, nationell och internationell nivå.

Forskning som jag tagit del av visar att kulturer där stark individualism råder är över tid förlorare i relation till de kulturer där man arbetar som ett lag. Dock är det med det inte sagt att det alltid är lätt att skapa det, och är det något jag anser att man ständigt behöver arbeta aktivt med, så är det just det. Vi behöver tillit och öppenhet mellan såväl kollegor, organisationer och nationer för att skapa de bästa förutsättningarna för att hitta lösningarna för framtiden. Det är en viktig investering som företag att arbeta med kultur och organisation, att skapa förutsättningar för individer och team, och bygga goda relationer på flera plan.

På Adda finns det mycket energi, kompetens och idéer som kokar. Nu fortsätter vi arbetet med att hjälpa offentlig sektor att skapa mesta möjliga nytta för invånarna i samverkan med våra kunder, leverantörer och andra viktiga aktörer.  

Vi ses och hörs!

/Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd Adda

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar