Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

19 mars 2024

Tillsammans - ett måste för en bättre välfärd

Vi ska leverera världens mest innovativa och omtänksamma välfärd. Samtidigt som kommuner och regioner är inne i en fas där beslut måste tas om hur de ska hantera en ansträngd ekonomi både på kort och på lång sikt. Hur? Ett av svaren är att vi behöver bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter för att få mer välfärd för varje skattekrona. 

nyhets bild

Digitalisering handlar om förändrade beteenden, arbetssätt och processer med stöd av data och ny teknik. Digitalisering bidrar till att möjliggöra smarta, innovativa och mer resurseffektiva arbetssätt som möter invånares förväntningar och behov, samt till att kommuner och regioner blir attraktiva arbetsgivare som gör den svenska välfärden till en internationell föregångare. För det är ju vår vision – världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar att Sverige år 2030 kommer att ha ett rekryteringsbehov om cirka 300 000 personer för kommunsektorn, vilket är ungefär lika med det totala antalet som förväntas finnas tillgängliga på arbetsmarknaden samma år. En omöjlig ekvation att få ihop – eller hur?

125/75 är ett begrepp som vi både har sett och hört i stor utsträckning det senaste året. En otroligt pedagogisk och kommunikativ sifferkombination som är ett stöd för alla att förklara omfattningen av den omställning som krävs – att leverera 125 procents välfärd med 75 procent av resurserna.

Digitalisering måste ses som en lagsport

Många kommuner arbetar hårt med att utveckla verksamheten genom digitalisering. Det arbetet behöver fortsätta; det är i verksamheterna som värdet av välfärden skapas, utveckling sker, kompetenser utvecklas och arbetssätt förändras. Det är styrning och ledning som skapar förutsättningar att nyttja digitaliseringen på bästa sätt i strävan att utveckla verksamheten för att öka nyttan för invånarna.

I det ingår både att öka effektiviteten i befintlig verksamhet och att tänka nytt genom att arbeta systematiskt med innovation. Men digitalisering måste ses som en lagsport. Genom att Sveriges kommuner har enats om en kraftsamling för välfärdsutveckling genom digitalisering det så kallade Handslaget skapas nu förutsättningar för en snabbare digital omställning i hela landet. Att gå samman i upphandling, utveckling och skalning för att tillsammans kunna gå snabbare framåt är därför nödvändigt.

Så vad är Addas bidrag?

Men för att bli världens mest innovativa och omtänksamma välfärd måste vi från snack till verkstad. Så, vad är Addas bidrag till välfärdens digitalisering?

Adda har, tillsammans med SKR och Inera, ett brett erbjudande för att stödja kommuner, regioner och dess bolags välfärdsutveckling genom digitalisering. I Addas avtal kan du avropa allt från hårdvara, digitala utskickstjänster, konsulttjänster till lärplattformar och bokning- och bidragslösningar. Några av de mest prioriterade initiativen i Handslaget är bland annat välfärdsteknik och säker digital kommunikation (SDK). Där står Adda redan redo med tjänster och erbjudanden. Genom att använda Addas nationella avtal bidrar kommuner, regioner och dess bolag till välfärdens gemensamma beställarkraft och ett nödvändigt bidrag till den standardisering vi så väl behöver.

Adda samarbetar även med akademien och erbjuder lärande och kompetensutveckling från en evidensbaserad grund inom områdena kring digital mognad och innovationsledning – både för välfärden och för näringslivet. Gemensam samverkan med forskning, näringslivet och kommuner, regioner och dess bolag gör att vi kan få nya insikter och bättre förstå varandras utmaningar och behov. På så sätt kan vi bidra till att kommuner och regioner står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd.

Därför är det viktigt att alla kommuner och regioner blir en del i det digitala ekosystemet bestående av alla offentliga aktörer, privata utförare, näringslivet och invånare. Addas bidrag till välfärdens digitalisering möjliggör det. Adda ska vara drivande i att bidra till en hållbar försörjning, ökad digitalisering och kompetensutveckling. Vi frigör tid och pengar samtidigt som vi stärker förmågan hos kommuner, regioner och dess bolag att ställa om.  

Tillsammans är vi starka. Och tillsammans är ett måste för en bättre välfärd.

/Julia Larsson

Tf. gruppchef digitalisering och innovation, Adda

Kontakt person bild
Julia Larsson
Tf gruppchef Digitalisering och innovation
Adda Kompetens
08 709 55 72
072 176 19 26