Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

29 augusti 2022 Beredskap | Event | Hållbarhet

Samverkan inom försörjningsberedskap och cirkulära affärer - hur kan vi bli bättre?

Under Almedalsveckan arrangerade Adda två rundabordssamtal med syfte att föra samtal om hur vi kan förbättra samarbeten inom försörjningsberedskap och den cirkulära affären i Sverige. Till samtalen bjöd vi in flera aktörer från näringslivet, akademin och offentlig sektor. Vi kan konstatera att samarbete och ökad samverkan i ett tidigt stadie ses som nödvändigt för att vi tillsammans ska kunna stärka försörjningsberedskapen och den cirkulära affären. 

nyhets bild

Hur kan vi stärka Sveriges försörjningsberedskap genom bättre samverkan? 

Kring den här frågan var deltagarna vid rundabordssamtalet enade om att alla samhällsaktörer behöver samarbeta för att klara av de snabba kasten och den ökade komplexiteten. Samarbetet sinsemellan behöver dock struktureras och ansvar behöver tydliggöras – något som idag saknas. I synnerhet behöver de resurser som redan finns nyttjas på bästa sätt och synliggöras för att på så sätt kunna planeras.  

En kartläggning av behov är viktigt, men är också en utmaning då det kräver såväl gediget utredningsarbete som nära samverkan med näringslivet. Offentlig sektors nät av försörjningskedjor är komplexa och de olika sektorsövergripande myndigheternas dialog med kommuner och regioner behöver synkas. 

Deltagarna var enade om att:  

  • Vi behöver agera här och nu utifrån de mandat vi har och dela med oss av insikter och kunskaper längs vägen.  
  • Samarbetet och dialog med näringslivet och andra viktiga aktörer behöver fortsätta.  
  • De nationella inköpscentralerna kommer också kunna bli viktiga aktörer i nya samverkansmodeller för försörjningsberedskapen i Sverige.  

Viktigt att alla aktörer är med i ett tidigt skede 

Hur kan vi öka samverkan för den cirkulära affären? 

I samtalen var deltagarna även enade i att komplexiteten ökar när den linjära affären övergår till det cirkulära. Olika affärsmodeller kommer att behöva arbeta parallellt under en längre tid. Effekten blir att vi har ett ökat kunskapsbehov både på marknaden och hos kunden för att förstå de olika affärsmodellernas krav och funktionalitet. Idag råder det dock brist i den typen av kompetens.  

Samverkan och samarbete i ett tidigt stadie anses därför nödvändigt. Det är viktigt att alla aktörer i affären involveras tidigt, redan i designfas, för att ta fasta på om en produkt, byggnad eller tjänst faktiskt kan leva och återbrukas cirkulärt. Tar vi inte höjd för det drabbas ofta den cirkulära affären av olika intressekonflikter. Även företagen behöver vara med tidigt i processen, gärna redan på politisk nivå, för att undvika framtida målkonflikter. 

Gemensamt forum en möjlig väg 

Hur kan Adda bidra till den cirkulära affären? 

Ett förslag är att Adda skulle kunna skapa ett forum tillsammans med akademin, näringslivet och offentlig sektor med syfte att föra dialog om hur vi tillsammans tar den cirkulära affären framåt.  Även ställa hållbarhetskrav för klimat i alla upphandlingar för att stimulera marknaden till att driva innovation i frågan.  

Samtalen under Almedalsveckan var för oss väldigt givande och gav hopp om framtiden. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan samverka för att stärka både försörjningsberedskapen och den cirkulära affären.  

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete eller kontakta oss för vidare samarbete.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar