Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Addas hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor både internt inom koncernen och externt i våra bolags verksamheter. Detta för att på bästa sätt stödja er i ert arbete med att minska era sociala och miljömässiga fotavtryck.

Bakrundsbild för sidhuvud
Läs Hållbarhetsrapporten

Under 2022 fortsatte arbetet med att införa ett analysverktyg för prioriteringar av hållbarhetshänsyn i upphandlingar och dynamiska inköpssystem (DIS). Andra fokusområden var minskad klimatpåverkan från transporter och cirkulära flöden.

Adda hållbarhetsrapport 2022

Mutor och jäv

Vi arbetar systematiskt för att undvika korruptionsrisker. Vi arbetar utifrån styrdokument som gäller våra egna anställda, externa konsulter och experter som rådger oss - inte minst då vi genomför offentliga upphandlingar.

Mer om vårt systematiska arbete mot mutor och jäv

Utbildning
Utbildning i hållbar upphandling

Lär er mer om hur ni analyserar, kravställer och följer upp hållbarhetsrisker i utbildningen Hållbar upphandling. Den riktar sig till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen.

Läs mer om utbildningen

Agenda 2030

Våra ramavtal och dynamiska inköpssystem bidrar till att ni kan möta målen i Agenda 2030.