Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

23 maj 2023 Ramavtal | IT och digitalisering

Eslövs Kommun om att avropa på vårt avtal

Här du nyfiken på ramavtalet Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019? erbjuder ett kvalitativt och brett utbud av digitala enheter och produktnära tjänster med möjlighet att avropa digital enhet som tjänst. Ramavtalet är enkelt att använda och innehåller förbättringar från tidigare avtal som möter en stor del av kommunernas och regionernas efterfråga på digitala enheter. Birgitta Petersson från Eslöv kommun delar med sig av sina erfarenheter i användningen av ramavtalet.

news-icon

Eslöv är en av kommunerna som har avropat på Addas ramavtal Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019. Birgitta Petersson är inköpssamordnare och arbetar huvudsakligen med strategiska frågor som upphandlingsplaner, hållbarhet och politisk beredning. Vi är nyfikna på hennes erfarenheter av att använda Addas ramavtal.

Ni har nyligen gjort avrop på ramavtalet, hur har det fungerat?

- Superbra! Avtalet är anpassat för kommuner och den pedagogiska verksamheten inom skolan. Jag arbetar egentligen inte som upphandlare, därför uppskattar jag att Addas ramavtal för digitala enheter är så enkla att använda. Detta är tredje ramavtalsperioden vi använder Addas ramavtal inom området och de har bara blivit bättre och bättre. Framför allt uppskattar vi stöddokumenten, berättar Birgitta.

Vad har ni avropat på ramavtalet?

- Vi har avropat enheter till förskola, grundskola, och gymnasieskola. Mer specifikt så har vi gjort två avrop av olika storlekar. Dels ett mindre för digitala rekonditionerade enheter, men även ett större avrop där hela utbildningsförvaltningen byter plattform med en kontraktsperiod på max fyra år värd drygt 35 miljoner kronor, förklarar Birgitta. 

Vad tycker du att en upphandlande myndighet ska tänka på när de ska göra ett avrop?

- Fundera på vad din organisation har för förutsättningar. Vilka beslut och mål finns i din organisation när det gäller exempelvis hållbarhet, digitalisering och säkerhet? Utöver detta vill jag även påpeka vikten av att ha en politiskt beslutad upphandlingsplan. Se även till att ha en bra upphandlingsplan redo i god tid, där specialister involveras och kan avväga aspekter utifrån säkerhet, dataskydd och informationssäkerhet, digitalisering samt de tre hållbarhetsdimensionerna, berättar Birgitta och fortsätter: 

- Det är även viktigt att ställa krav utifrån vad du själv, verksamheten och specialisterna har möjlighet att följa upp. När det gäller avtalsförvaltningsplanen så är mitt råd att göra den redan i upphandlingsskedet tillsammans med berörd verksamhet och specialister.

- Slutligen vill jag tipsa om att börja med det ni mäktar med och plocka de lågt hängande frukterna först.

Har du fått den hjälp du behövde från Adda?

- Absolut, faktiskt långt över förväntan. Jag har som sagt gjort avrop på de förra ramavtalen och Adda har hela tiden ställt upp genom att bland annat snabbt uppdatera sortiment inför avrop, svara på tolkningsfrågor i upphandlingsdokumentet/ramavtalet och ge råd i ställningstaganden som kan ha betydelse för processen, säger Birgitta. 

Slutligen, har du ett sista tips till dina kollegor i andra kommuner?

- Make it easy! Låt verksamheten bestämma vilka krav som är viktiga, och använd dessa krav och slopa krångliga utvärderingsmodeller, berättar hon och fortsätter: 

- Avslutningsvis vill jag tipsa om mallar. Mallarna från Addas förra ramavtalsperiod har varit oerhört värdefulla och jag har efter lite modifiering kunnat använda dem även denna gång. Detta har effektiviserat mitt arbete enormt, avslutar Birgitta Petersson. 

Är ni också intresserade av att börja använda ramavtalet? Kontakta oss!
Kontakt person bild
Regionalt inköpsstöd Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland
Adda Inköpscentral
08 709 59 11
072 503 73 14
Kontakt person bild
IT-inköpare
Adda Inköpscentral
08 709 55 83
072 889 91 72