Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

19 december 2023

Adda bidrar till utveckling för att bekämpa välfärdsbrottslighet

Addas inlämnade förslag till försöksverksamhet för att motverka välfärdsbrottslighet är ett av fem som lämnats över till civilminister Erik Slottner. Förslaget om försöksverksamhet syftar till att på ett mer effektivt sätt ta del av information om leverantörer och identifiera nya uteslutningsgrunder. Genom fördjupade kontroller kan oseriösa aktörer stängas ute från ramavtal redan i upphandlingen. Utredningen fick in knappt 90 förslag på försöksverksamheter.

nyhets bild

- Vi är stolta över att vårt förslag är ett av de utvalda, vi har arbetat hårt med att hitta lösningar på det vi anser är våra största problem när det gäller att komma åt oseriösa aktörer. Att samverka tillsammans med andra aktörer och med myndigheter är avgörande, säger Olof Molander affärsområdeschef Adda. 

Addas förslag på försöksverksamhet riktar in sig på upphandling av tjänster inom individ- och familjeomsorgen (IFO), såsom HVB, Stödboende och konsulentstödd familjehemsvård. Tjänster som på olika sätt riktar sig till särskilt utsatta individer i samhället. Adda har länge upphandlat denna typ av tjänster och arbetar aktivt för att säkerställa avtalad kvalitet i ramavtalen, vilka omfattar hundratals leverantörer. En stor utmaning är att få kännedom om, och tillgång till, relevant och uppdaterad information om leverantörer på ett enkelt och lättöverskådligt sätt.

- Att se och utforska möjligheterna är otroligt viktigt. Vi som nationell upphandlingsorganisation behöver bidra med vår kompetens om vilka hinder vi stöter på och hur vi ska komma åt dem. Nu ser vi fram emot att i samverkan skapa en effektiv informationsdelning, säger Olof Molander.   

Utredningen har gjort bedömningen att tiden är mogen för det samarbete om informationsdelning som Adda föreslår. Därför föreslås Upphandlingsmyndigheten få i uppdrag att kartlägga vilka myndigheter som bör ingå i en sådan försöksverksamhet för att därefter inleda ett samarbete med bland andra Adda.

Om försöksverksamhet och utredningen 

Syftet med försöksverksamheterna ska vara att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar som de står inför. Det som utmärker ett försök är att det syftar till att ge ny kunskap, att det bedrivs i verklig miljö och är avgränsat i tid. Försöksverksamhet är en metod att testa ett nytt arbetssätt, en ny teknik eller nya former för samverkan i begränsad omfattning, utvärdera försöketr och därefter implementera det i större skala om det visar sig framgångsrikt. 

Utredningen har haft i uppdrag att identifiera uppslag till försöksverksamheter samt bedöma om, och i så fall hur, staten bör främja och stödja försöksverksamheterna. Utredningen har redovisat sitt arbete i slutbetänkande av Försöksverksamhetskommittén i SOU 2023:94 “Förändring genom försök - Försöksverksamhet i den kommunala sektorn".