Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

17 augusti 2023 Ramavtal | IT och digitalisering

Digital post - här för att stanna

Digital post blir en allt vanligare del av vår vardag. Den ökade användningen har visat sig spara tid, minska kostnader samt leda till en minskad miljöpåverkan. Här kan Adda Inköpscentrals ramavtal Digitala och fysiska utskickstjänster 2019 bidra till ökad effektivisering för kommuner och regioner.

news-icon

Digital post har funnits länge, men det är först under senare tid som användningen verkligen tagit fart. Fler och fler har idag en digital brevlåda, speciellt efter pandemin och införandet av de digitala covidpassen kan man se en rejäl ökning av digitala brevlådor både hos privatpersoner och offentliga organisationer.

"Fördelarna talar sitt tydliga språk"

Användningen av digital post förväntas öka ännu mer framöver. Regeringen har därför gett Postfinansieringsutredningen uppdraget att utreda möjligheterna att införa en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post, samt en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post. På så sätt skulle den offentliga verksamheten anpassas till den digitala utvecklingen och även främja säkerheten kring digitala kommunikationskanaler.

Håkan Johansson arbetar som verksamhetsutvecklare på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och ansvarar för infrastrukturen för säker digital post. Enligt honom är digital post här för att stanna, oavsett om det blir obligatoriskt eller inte. Fördelarna talar sitt tydliga språk, kostnaderna minskar och servicen ökar.

Värmdö kommun i framkant

Vilka fördelar kan man då se med en ökad användning av digital post? Värmdö kommun använder sig av Adda Inköpscentrals ramavtal för digitala utskickstjänster och ligger idag i framkant när det gäller digital post. Kommunen har i dagsläget ställt om drygt 80 procent av sin posthantering till en utskriftsleverantör som sköter både fysiska och digitala utskick. Det innebär i sin tur att drygt 55 procent av alla kommunens utskick går till mottagaren via en säker digital brevlåda. Resultatet?

- Utöver minskad tid för utskrift och kuvertering ser man också kostnadsbesparingar i form av minskad pappersåtgång, färre kuvert, lägre portokostnader samt en minskad miljöpåverkan, säger Anna Pegelow, senior strateg på Värmdö kommun och fortsätter: 

- Detta leder till bättre service till invånarna, ökad informationssäkerhet, minskad handläggningstid och kostnadsbesparingar på uppemot en halv miljon kronor årligen.  

Enkelt att komma igång med vårt ramavtal

- Det finns helt enkelt många fördelar med att övergå från fysisk till digital post, säger Clara Wadman, kategoriansvarig för Digitala tjänster på Adda Inköpscentral. Ett enkelt sätt att komma igång är genom att avropa på vårt ramavtal för digitala och fysiska utskickstjänster, där digital post ingår.

Vill du veta mer om hur din organisation kan öka användningen av digital post? Eller är du nyfiken på vårt ramavtal Digitala och fysiska utskickstjänster? Då är du välkommen att delta på vårt inspirationstillfälle den 6 september, där vi går igenom allt detta. Under seminariet deltar bland annat Värmdö kommun och Region Västernorrland för att berätta om sina erfarenheter. 

Läs mer och registrera dig här

Kontakt person bild

Clara Wadman

Kategoriansvarig digitala tjänster
Adda Inköpscentral
08 709 55 66
072 994 79 56

Agenda 2030

Övergång till digitala utskick kräver inga transporter, vilket bidrar till ökad klimatprestanda. Även pappershanteringen, utskrifter användningen av tryckfärger minskas vid digitala utskick, vilket innebär att naturresurser sparas.

Avtalets syfte att öka digitaliseringen bidrar till att uppnå det globala målet nr 9 (delmål 9C) om tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla. Miljö- och sociala krav i avtalet bidrar till att uppnå de globala målen 3, 5, 6, 8, 10, 12 och 15.