Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

3 oktober 2023 Ekonomi och HR | Ramavtal

Gransknings- och rådgivningstjänster klart för avrop

Nu är ramavtalen Gransknings- och rådgivningstjänster 2022 och Gransknings- och rådgivningstjänster 2022-2 Miljöuppföljning klara för avrop. Avtalen stödjer dig med rådgivning och uppföljning inom avtalsefterlevnad och forensic, hållbara värdekedjor, investeringar, miljöfrågor och att motverka arbetslivskriminalitet.

news-icon

Vi passade på att prata lite med avtalsansvarig Charlotte Dagnäs, upphandlare Viktor Anseus och hållbarhetsstrategen Emilia Broniarzyk på Adda om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

Hur har upphandlingen gått? 

- Vi är nöjda med resultatet. Vi har använt nya grepp, vilken kan innebära en viss osäkerhet, men det har lönat sig. Vi har fastställt en del prisuppgifter på förhand och utvärderat fiktiva uppdrag och faktiskt utförda rapporter för att säkerställa hög kvalitet, vilket har varit tidskrävande, men vi är nöjda med det slutgiltiga resultatet, säger Viktor.

Vad är bra med det nya ramavtalet?

- Ramavtalet erbjuder ett strategiskt och operativt stöd både före, under och efter upphandling och avtalstecknande. För en effektiv uppföljning och revision är det även viktigt att kunna få ett stöd tidigare i upphandlingsprocessen. Att ställa relevanta krav som sedan även följs upp är viktigt för korrekta och säkra leveranser på upphandlade avtal, säger Charlotte och fortsätter:

- Ramavtalet svarar mot hållbarhetsaspekter enligt Agenda 2030. Vi har även i flera anbudsområden haft fastställda priser med en målbild att värna sund konkurrens mellan leverantörerna och hög kvalitet på leveransen.

Vad är den största skillnaden från tidigare ramavtal?

- I det nya ramavtalet finns stöd för att granska arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö och arbetslivskriminalitet inom branscher med höga risker för arbetslivskriminalitet såsom bygg- eller städbranschen, berättar Viktor.

Vi har också separerat granskning av hållbarhetskrav och har nu ett nytt område, nämligen hållbara värdekedjor och hållbara investeringar samt ett separat ramavtal för granskning av miljöfrågor. Detta har vi gjort för att få rätt kompetens hos leverantörerna. För dessa områden har vi även valt att upphandla fasta timpriser, för att säkerställa kompetensen och arbetsförhållanden för konsulter, tillägger Emilia. 

Vad är den röda tråden i upphandlingen?

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är en del av Agenda 2030. Det finns ett starkt samband mellan dessa aspekter, det går inte att särskilja ekonomisk brottslighet från bristande arbetsrättsliga villkor. Bekämpning av penningtvätt, korruption och skatteundandragande ingår i inköpscentralens Agenda 2030-analys. Begreppet sund konkurrens används ofta som paraplybegrepp för frågor som rör ekonomisk brottslighet, osunda arbetsvillkor och exploatering av arbetskraft, avslutar Viktor. 

Här kan du läsa mer om Gransknings- och rådgivningstjänster 2022

Prenumerera på Avtalsnytt
Kontakt person bild

Charlotte Dagnäs

Kategoriansvarig professionella tjänster
Adda Inköpscentral
08 709 59 86
072 584 74 47
Kontakt person bild

Viktor Anseus

Upphandlare
Adda Inköpscentral
08 709 55 76
072 998 11 72
Kontakt person bild

Emilia Broniarczyk

Hållbarhetsstrateg
Adda Inköpscentral
08 709 59 22
070 386 55 79