Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

22 september 2023

Kompetens i fokus - Leif Denti

Utan innovation stagnerar en organisation och riskerar att bli omodern eller irrelevant i en snabbt föränderlig värld. Ett aktivt innovationsledarskap hos chefer och andra ledare är nyckeln till att få innovation att hända och omsätta idéer till verklighet, säger forskaren och kursledaren Leif Denti.

Leif Denti forskar om ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och är aktuell i höst med ett antal masterclasses om innovationsledning hos Adda. Det är fördjupningskurser för dig som vill vässa din kompetens och öka din organisations innovationskraft.

Hej Leif! Vad är innovation egentligen? Räknas allt nytt man gör som innovation?

Som jag ser det så måste en innovation vara ny för den verksamhet där den införs och dessutom skapa värde. Med andra ord, innovationen måste bli till verklighet och leda till en nytta, till exempel att den löser ett problem eller utmaning. Men alla innovationer behöver inte ha kalibern banbrytande ’nytt för hela världen’, utan det går bra att låna in idéer och låta sig inspireras av andra. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använder ofta en liknande definition – nytt, nyttigt, nyttiggjort - som jag tycker är bra.

Varför är innovation viktigt för offentlig sektor och vilka ska möjliggöra att det finns tid och utrymme för innovationsarbetet?

Utan innovation stagnerar en organisation och riskerar att bli omodern eller irrelevant i en snabbt föränderlig värld. I den offentliga sektorn kan innovation hjälpa oss att leverera bättre tjänster som skapar nytta för våra invånare och effektivisera vår resursanvändning. Då krävs en kultur som uppmuntrar risktagande, kreativitet och en vilja att ifrågasätta status quo.

Sedan är det viktigt att förstå att innovation inte är en uppgift som enbart faller på specialiserade avdelningar eller på personer som arbetar med verksamhetsutveckling. Det är en utmaning som bör engagera alla ledare och chefer oavsett deras ansvarsområden. Och chefer med personalansvar spelar en central roll i att skapa en kultur där medarbetarna känner sig uppmuntrade att tänka nytt, dela sina idéer och vara delaktiga i innovationsarbetet.

Dessutom kan de identifiera och ta bort hinder som hindrar innovation. Med ett aktivt innovationsledarskap kan vi få mycket att hända! Ledningen är portvakterna för denna kultur och finns det då tvärtom, en ängslighet i organisationen, kommer inget hända.

I höst håller du masterclasses för chefer och ledare i offentlig sektor som vill fördjupa sin kunskap i innovationsledning hos oss på Adda. Vad skulle du säga är första steget för en ledare som vill öka innovationsförmågan i sin organisation?

Första steget är att göra en analys av sin organisation och identifiera hinder och möjligheter för innovation. Det kan handla om kulturen, strukturer och processer, ledarskapet, eller kompetensen för innovativa verktyg och metoder, till exempel tjänstedesign.

Något annat som jag sett fungerat bra i praktiken är att man börjar identifiera onödigt arbete och flaskhalsar, och därefter provar att sluta göra det arbetet under en begränsad tidsperiod – en så kallad ”anti-pilot”. På så vis tränar man verksamheten att lyfta blicken och tänka bredare, och man tränas i att införa förändringar. Fördelen med att börja leta tidstjuvar är att alla inser att man sparar tid, vilket ökar acceptansen för att genomföra förändringarna.

Hur ser du på förändringsledning och tillitsstyrning i förhållande till innovationsledning?

Det är svårt med dessa begrepp och många kommer tycka annorlunda än jag; innovationsledning och förändringsledning är två sidor av samma mynt men med något olika fokus. Innovationsledning är inriktad på att skapa nya möjligheter. Det är en proaktiv inställning som fokuserar på framåtblickande mål. Förändringsledning, å andra sidan, är lite mer reaktiv och handlar om att anpassa organisationen till externa eller interna förändringar som redan har skett eller är på väg att ske.

I förändringsledning har man ofta en tänkt förändring i åtanke och skapar planer och strukturer för att genomföra den. Innovationsledning å andra sidan har ofta inte tänkta ”slutprodukter” det handlar om att upptäcka vad som behöver förändras under vägens gång (till exempel organisationens utbud av tjänster eller dess processer) och skapa möjligheter för detta upptäckande. Detta gör innovationsledning något friare (och svårare) än förändringsledning.

Tillitsstyrning kompletterar genom att skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig fria att uttrycka sina idéer utan rädsla för negativa konsekvenser (psykologisk trygghet). En hög grad av tillit kan därmed fungera som en katalysator för innovation, genom att människor känner sig tryggare i att ta risker. Inbakat i begreppet tillitsstyrning är också att ge människor handlingsfrihet, vilket blir en grogrund för att deras idéer ska bli konkreta initiativ och förhoppningsvis bära frukt.

Slutligen, vad är ditt starkaste argument för att man ska satsa på innovation i en organisation?

Genom att tänka nytt kring organisering, styrning och arbetssätt kan vi i offentlig sektor bättre möta kompetensutmaningen och det ökade behovet av välfärd. Utan innovation stagnerar en organisation och riskerar att bli omodern eller irrelevant i en snabbt föränderlig värld - oavsett sektor.

Om Kompetens i fokus

Kompetens i fokus är en serie där du får träffa olika experter som delar med sig av sin kunskap inom olika ämnen, som förhoppningsvis kan inspirera och stärka dig i din arbetsvardag.

Vad eller vem vill du läsa om framöver? Skicka gärna in ditt tips till emma.stahl@adda.se med ämnesrubrik ”Kompetens i fokus”.

Medverkande seminarium 24 mars: Karin Ekdahl Wästberg, Monica Skagne, Leif Denti, Anna Kelly, Daniel Forslund, Palle Lundberg

Se lanseringsseminariet för webbutbildningen innovationsledning. Från den 24 mars 2023. 

Masterclass Innovationsledning

Kommande kurstillfällen:

För verksamhetsutvecklare, projektledare och strateger: 14 & 28 november