Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

12 januari 2023 Krönika | Upphandling | Ramavtal

”Låt 2023 bli året då vi tillsammans utmanar normer och flyttar fram gränserna”

I sin krönika skriver Olof Molander att tiden är mogen för mer samskapande och samarbete. Han ger flera exempel på hur Adda Inköpscentral under året ska samverka med aktörer inom bland annat offentlig sektor, näringsliv och forskarsamhället.

nyhets bild

Författaren John Steinbeck skrev att det är förmågan att tänka annorlunda än igår som skiljer den vise från den envise. Ett utmanande tidsperspektiv kan tyckas, men ingenting kan vara mer sant idag med de utmaningar och exponentiella förändringar som sker på alla plan, internationellt som nationellt. 

För oss som arbetar med offentlig verksamhet kommer det att krävas både nytänkande och hastighet för att klara våra leveranser på ett bra sätt framöver. Vi behöver finslipa våra förmågor att snabbare ta ut en ny kurs och fatta beslut som leder till relevanta lösningar.  

Vi behöver således klara av att arbeta och leverera lösningar i en hastighet som är relevant för behovet i stunden. Betoningen här ligger på vi, då lösningen ligger i samskapandet. Det är inget som en organisation kan göra själv, utan här krävs både samarbete och samordning av såväl resurser som kompetens. Det här blir en utmaning som heter duga, men jag kan se framför mig att under 2023 kommer många bitar att börja falla på plats som möjliggör detta – låt mig ge några exempel!

Samarbetet utnyttjar möjligheterna till flexibel produktion med hjälp av näringslivet och är ett lysande exempel på både samarbete och samskapande.

I samband med pandemin och Putins krig i Ukraina kom insikten att vi alla behöver utmana befintliga modeller och tänka om vad gäller vår beredskap och planering för vår försörjning i händelser av kris eller krig. 

Ett konkret exempel på det är konceptet ’’flexibel beredskap’’ som togs fram av delar av näringslivet, MSB, RISE och Region Stockholm förra året. Adda är nu med i samarbetet, som växlar upp under 2023 och som kommer att ge oss ytterligare verktyg till beredskapslådan. Samarbetet utnyttjar möjligheterna till flexibel produktion med hjälp av näringslivet och är ett lysande exempel på både samarbete och samskapande. 

Ett annat exempel är att vi under 2023 tillsammans med andra europeiska inköpscentraler startar upp flera initiativ och handgripliga projekt som har samarbete och samskapande över nationsgränserna som drivkraft. Ett sådant projekt leds av oss på Adda Inköpscentral och syftar till att identifiera och dela information kring risker och möjligheter i våra gemensamma försörjningskedjor.

Det här är bara några exempel på nytänkande som utmanar befintliga arbetssätt och som kommer att ge oss möjlighet till både snabbare och mer relevanta erbjudanden.

Ett annat projekt riktar in sig på hur vi tillsammans kan hantera molntjänster på ett smartare sätt än idag och det tredje samarbetet syftar till bättre samordning av hållbarhetsarbetet och dess kravställningar.

Det här är bara några exempel på nytänkande som utmanar befintliga arbetssätt och som kommer att ge oss möjlighet till både snabbare och mer relevanta erbjudanden. För att klara av ett utökat samarbete och samskapande så behöver vi möjliggöra för nya kontaktmönster och arbetssätt. Vi behöver öka vår egen ’’interoperabilitet’’ – vår förmåga att fungera tillsammans och att kommunicera med andra.

Det gör vi på Inköpscentralen bland annat genom att organisera oss ännu närmare våra kunder och leverantörer. Men kanske viktigast, vi ser även till att utmana befintliga normer och beslutsordningar, hitta snabbare arbetssätt och metoder och på så sätt även skapa en högre tillfredsställelse i vårt arbete.  

För det vet ju alla att det är få saker i livet som är mer livgivande och tillfredsställande än att med frågan ”varför” utmana och få bort byråkratiska proppar och administrativa flaskhalsar - bara det gör att vi med tillförsikt kan ta oss an 2023! 

Olof Molander, affärsområdeschef Adda Inköpscentral

Kontakt
Kontakt person bild
Olof Molander
Affärsområdeschef
Adda Inköpscentral
08 709 59 53
076 798 39 92

Här har vi samlat allt som rör Inköpscentralens ramavtal och upphandlingar. Du kan bland annat läsa Upphandlingsplan 2023 med information om alla upphandlingar som annonseras under året. Läs mer här!