Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

29 november 2023 Skola, kultur och fritid | Hållbarhet

Nytt branschråd för en hållbar möbelförsörjning

Adda Inköpscentral och  branschorganisationen Trä- och möbelföretagen (TMF) har tillsammans startat ett branschråd i syfte att arbeta för en hållbar möbelförsörjning för offentliga kunder. I oktober i år var det dags för den första träffen.

nyhets bild

Från vänster: Lena Wettergren, Linda Löf, Mattias Arvidsson, Caroline Tottie, Ted Stalte, Cecilia Ask Engström och Robin Ljungar

I oktober 2023 startade Adda Inköpscentral och branschorganisationen TMF upp ett branschråd. Syftet är att samarbeta nära och strukturerat för att uppnå en gemensam förståelse och ett proaktivt arbete för att säkerställa en hållbar tillgång på möbler för offentliga kunder.

Genom att utvecklingen blir framåtdrivande och mer relevant, ökar det kundnyttan och kan stärka möbelbranschens förutsättningar att kunna möta kunders olika behov och samtidigt skapa möjlighet att driva på utvecklingen av en hållbar möbelförsörjning.

- Vi välkomnar en ömsesidig dialog där branschen och Adda kan mötas och diskutera de utmaningar vi ser i omställningen och hur detta påverkar kraven vad gäller såväl kvalitet som hållbarhet, säger Linda Löf på TMF.

Återkommande träffar

Branschrådet kommer träffas två gånger per år med möjlighet att bjuda in externa talare för att samla olika perspektiv från bland annat upphandlande myndigheter, akademin och branschaktörer av olika slag.

- Vi använder dialogen med branschen för att kunderna ska känna sig trygga i vetskapen om att avtalsområdet utvecklas i takt med deras behov samtidigt som möbelbranschen då kan leverera med bästa hållbara kvalitet och pris över tid, berättar Caroline Tottie, kategoriansvarig kontor på Adda Inköpscentral.

Vid det första tillfället i oktober diskuterade rådet de olika EU-direktiv som högst sannolikt kommer att införas i den svenska lagstiftningen från och med nästa år och hur det kan komma att påverka möbelbranschen och den offentliga kunden. Rådet fick även möjligheten att lyssna till två företag i branschen som gav deras syn på hur de kan nå målet om en hållbar möbelförsörjning samt vilka viktiga vägval de anser att den offentliga kunden behöver ta.

Väsentliga områden för klimatomställningen

Möbler och textil är två områden som ligger högt upp på listan över prioriterade produkter och tillhörande tjänster. EU bedömer dessa som högst prioriterade och väsentliga i arbetet med klimatomställningens. Följande EU-initiativ och krav diskuterades då de kommer att påverka möbler och textil:

  • Ecodesigndirektivet
  • Digitala produktpass
  • Taxonomin
  • PPWR om eförpackningsavfall
  • Skogsavverkning, bevarande och restaurering av natur
  • Green- claims
  • Nya kemikaliekrav för textil och skivmaterial

- Vi på Adda har som mål att stötta våra kunder i den cirkulära och klimatanpassade omställningen och där är våra ramavtal en central del, säger Lena Wettergren, hållbarhetsstrateg på Adda.

EU-lagstiftningen kommer att påverka svensk möbelindustri på många olika sätt och offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att stödja utvecklingen i rätt riktning.

Delta i branschrådet

Har du ett förslag på ämne att diskutera eller vill du bli inbjuden som extern talare för att diskutera en frågeställning? Kontakta Caroline Tottie på Adda (caroline.tottie@adda.se) eller Linda Löf på TMF (linda.lof@tmf.se).

Branschrådets uppgift är att ta upp ämnen som är viktiga för bransch- och kundutvecklingen. Rådet avgör sedan tillsammans vilka ämnen som är relevanta att lyfta för diskussion.

Under 2024 planerar Adda att införa ett kategoriråd för möbler för strategiska kundfrågor. Är du som offentlig myndighet intresserad av att ingå i ett kategoriråd är du välkommen att kontakta Caroline Tottie för vidare dialog.

Läs mer om kategorin Kontor och ta del våra ramavtal.

Kontakt person bild
Caroline Tottie
Kategoriansvarig Kontor
Adda Inköpscentral
08 709 59 76
Kontakt person bild
Lena Wettergren
Hållbarhetsstrateg
Adda Inköpscentral
08 709 59 63
072 580 79 50