Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

6 september 2023

Nytt volymavtal på plats som bidrar till utveckling och stöttar i digitaliseringen

För första gången sedan 2005 finns ett nytt volymavtal som Adda Inköpscentrals kunder kan använda. Det första avtalet är tecknat med Cleura, en svensk molntjänstleverantör. Volymavtalets syfte är att vara ett stöd i digitaliseringen och bidra till att utveckla offentlig sektors verksamhet.

nyhets bild

- Cleura levererar digital infrastruktur med ett starkt fokus på regelefterlevnad. De erbjuder en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Volymavtalet har slutits efter en konstruktiv dialog med Cleura, berättar Rikard Fischbach, kategoriansvarig programvaror på Adda Inköpscentral. Vi har gemensamt ansträngt oss för att hitta lösningar och villkor som tillvaratar offentlig sektors behov av tydlighet och förutsägbarhet avseende bland annat personuppgiftsbehandling, priser och prisjusteringar.

- Volymavtal ska inte förväxlas med ramavtal, som upphandlas och där köp genomförs, förklarar Rikard. Istället kan våra kunder använda volymavtal som komplement i avrop genom Inköpscentralen ramavtal. Det betyder att även inför ett avrop kan kommuner och regioner hänvisa till volymavtalet för att få insyn och kunna göra nödvändiga bedömningar i dataskyddsfrågor.

Adda Inköpscentral använder volymavtal som ett verktyg för att uppnå bättre priser och villkor för programvaror och molntjänster inom offentlig sektor. Volymavtal ger en möjlighet att förhandla direkt med leverantörer och erbjuda förmånliga rabatter baserade på stora volymer. Vilket bidrar till att säkerställa förutsägbara och kostnadseffektiva avtalsvillkor för kommuner och regioner.

- Bildligt kan man se volymavtalet som en kupong i tidningen där en kaffetillverkare har en kampanj där du kan köpa tre paket kaffe för priset av två. Ramavtalet motsvarar butiken där du gör själva köpet. Du kan välja att använda kupongen eller inte, men du kan inte köpa kaffet direkt från kaffetillverkaren, förklarar Rikard.

Genom att teckna avtal med relevanta leverantörer strävar Inköpscentralen efter att främja digitaliseringen och erbjuda ökad transparens inom dataskydd. Vi har utgått från våra kunders önskemål när vi inlett förhandlingar.

- Det finns många fördelar som volymavtal kan ge, bland annat bättre priser och villkor samt hög transparens inom dataskyddsfrågor. Inköpscentralen välkomnar fler volymavtal med både globala och lokala aktörer för att möta behoven inom offentlig sektor. Det är viktigt att påpeka att avtalet inte innebär att Inköpscentralen har bedömt hur, när eller under vilka förutsättningar en viss molntjänst kan användas, förtydligar Rikard. Istället har man förenklat processen för att kunderna själva ska kunna göra den bedömningen.

För att komma till volymavtalet

Kontakt person bild
Rikard Fischbach
Kategoriansvarig programvaror
Adda Inköpscentral
08 709 59 51
072 539 97 39
Vägledning kring molntjänster

SKR har tagit fram vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster, it-tjänster som tillhandahålls över internet. Läs mer på SKRs hemsida